Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

Rok 2021:

XXVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2021 r

PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.165.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.166.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.167.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony świetlicy w miejsowości Cielętniki.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.168.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony świetlicy w miejsowości Czeszów.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.169.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas określony świetlicy w miejsowości Złotów.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.170.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.142.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26.11.2020 r.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r..pdf


XXV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XXV.156.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV.157.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV.158.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV.159.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV.160.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 24 listopada 2020 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXV.161.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r..pdf


Rok 2020:

XXIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.145.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.146.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.147.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.148.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.149.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.150.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.151.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.51.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki schorzeń narządu ruchu.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.153.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.154.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf


XXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r.

PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.137.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.138.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiane wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.139.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.140.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2021 roku.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.141.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 r..pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.142.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółoweo trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.143.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf


XXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r.

PDFProjekt Uchwały nr XXII_132_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_133_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII_74_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_134_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z pzreprowadzonej kontroli wydatków.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_135_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienalezyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXII_136_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystapienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia.pdf