Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Szanowni Państwo,

w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.), organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska. Uchwałą Nr LV/2121/14 z dnia 30 października 2014 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r. Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego. 

LINK DO ANKIET - KLIKNIJ TUTAJ

Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja (adres do korespondencji: 43-520 Chybie, ul. Bielska 94). Kierownikiem projektu jest Pani mgr inż. Karolina Ioannidis: tel. +48 736 228 008, adres e-mail:. Wszelkie pytania proszę kierować do Wykonawcy Programu.

Jednocześnie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego z up. Dyrektor Wydziału Środowiska
Grzegorz Kubicki

 

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 25-08-2021 09:36 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 01-10-2021 07:47
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry