Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

„Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 41 000 zł na założenie firmy!

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł . Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • w wieku od 30 rok życia;
 • są:
  a)      bez zatrudnienia w tym w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie), lub
  b)      imigrantami oraz reemigrantami/os. ubogimi pracującymi/os. odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami/os. zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego.

Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

 • długotrwale bezrobotne,
 •  zamieszkałe na obszarach wiejskich,
 • po 50 r. życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • o niskich kwalifikacjach.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 38 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu 3 godz. na uczestnika projektu)
 • 82 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 82 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego - 1800,00 zł netto przez okres 12 miesięcy (łącznie aż 21 600,00 zł netto)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
W dniach od 25.08.2021 do 19.09.2021  - czekamy na Twoje zgłoszenie!

Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

 • posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm);
 • zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121, z późn. zm.);

UWAGA!

Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.

 

Projekt „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa

 

Z poważaniem 

Marzena Okińczyc
Koordynator projektu
--------------------------------------------
Stowarzyszenie Euro-Concret
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław, II piętro oficyna
tel. + 48 500 520 027
www.euro-concret.pl
facebook.com/euroconcret
instagram.com/euro_concret

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 01-09-2021 13:25 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 01-09-2021 13:26
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry