Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.

PDFProtokół postępowania Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 8127 w Zawoni.pdf (57,21KB)

DOCZał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (43,00KB)
PDFZał. nr 2 wzór umowy.pdf (281,13KB)
7ZZał. nr 3 projekt robót geologicznych.7z (46,75MB)
7ZZał. nr 4 projekt budowlany obudowy studni wraz z niezbędną armaturą.7z (2,65MB)
PDFZał. nr 5 specyfikacje techniczne.pdf (700,94KB)
7ZZał. nr 6 przedmiar robót.7z (191,44KB)
PDFZapytanie ofertowe Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81_27 w Zawoni.pdf (228,50KB)