Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”

PDFProtokół postępowania Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10.pdf (57,27KB)

PDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf (309,78KB)
PDFZapytanie ofertowe - Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10.pdf (186,17KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (42,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - przedmiar robót.pdf (218,96KB)
PDFZałącznik nr 3 - rysunek elewacji budynku (P1).pdf (175,02KB)