Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - budynek B i C

27 września 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4327/VI/21 w sprawie wyboru projektów w ramach I Rundy w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Gmina Zawonia zgłosiła do udziału w tym konkursie dwa budynki: B i C Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni i otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 866 261,55 zł!

Jest to ogromne wsparcie finansowe, które przyczyni się do:

  • wyremontowania 1635 m2 powierzchni,
  • docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i fundamentów,
  • wymiany okien i drzwi,
  • nadbudowania dachu,
  • zmodernizowania systemu grzewczego,
  • wykonania instalacji wentylacji mechanicznej itd.

Kolejna część budynku naszej zawońskiej szkoły stanie się nowoczesna i komfortowa.

To już nie pierwszy raz, gdy Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta skupia swoją uwagę na szkołach. Przez ostatnie lata, dzięki jej działaniom kompleksowo wyremontowano obie szkoły, wyposażono je w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, pomocniczy i rehabilitacyjny. Stworzono miejsca przyjazne i komfortowe dla uczniów, nauczycieli i administracji. Zadbano o to, by w szkołach było kolorowo, radośnie i przyjaźnie, bo dzięki tym działaniom pracownicy szkół mogą efektywniej wykonywać swoją pracę oraz zapewnić jeszcze lepszy rozwój dydaktyczny dzieci.

Zespół.jpeg
Zespół Szkolno-Przedszkolny.jpeg

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 01-10-2021 09:15 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 14-10-2021 17:10
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry