Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty_PGR_2021.png

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt  Gminy Zawonia zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Zawonia grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),

  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

DOCXoswiadczenie-dane-osobowe-3-1633953659.docx (61,22KB)
DOCzalacznik-nr-7-wzor-oswiadczenia-rodzicaopiekuna-prawnego-1634543035.doc (153,50KB)
DOCzalacznik-nr-8-wzor-oswiadczenia-osoby-skladajacej-oswiadczenie-we-wlasnym-imieniu-dotyczy-beneficjentow-koncowych-pobierajacych-nauki-w-roku-szkolnym-20212022-ktorzy-ukonczyli-18-rok-zycia-1634543222.doc (154,00KB)
 

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do dnia 25.10.2021 r. w siedzibie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni
ul. Szkolna 26
55-106 Zawonia
II p. sekretariat

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pani Barbara Mokrzycka, tel. 71 312-81-29

Materiał źródłowy: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Opublikował(a): Krzysztof Kulik Data publikacji: 12-10-2021 10:03 Modyfikował(a): Krzysztof Kulik Data modyfikacji: 18-10-2021 12:17
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry