Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411747700
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11403
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8077
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5560
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 5481
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 4895
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 4477
 7. Woda
  Wyświetleń: 4100
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4075
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3960
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3863
 11. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3697
 12. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3663
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3457
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3362
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3356
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3311
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3248
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3236
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3218
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3150
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2961
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2814
 23. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2767
 24. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2762
 25. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2730
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2725
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2714
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2531
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2462
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2407
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2381
 32. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2295
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2291
 34. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2281
 35. Inne
  Wyświetleń: 2251
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2233
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2193
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2010
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1946
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1940
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1749
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1748
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1711
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1685
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1661
 46. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1657
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1580
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1548
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1497
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1463
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1442
 52. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1399
 53. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1383
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1361
 55. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1345
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1342
 57. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1336
 58. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1312
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1310
 60. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1269
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1267
 62. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1266
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1262
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1209
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1209
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1203
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1198
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1186
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1183
 70. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1153
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1150
 72. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1146
 73. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1145
 74. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1143
 75. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1129
 76. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1125
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1111
 78. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1092
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1075
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1053
 81. Petycje
  Wyświetleń: 1015
 82. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 974
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 972
 84. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 961
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 955
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 951
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 940
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 927
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 914
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 841
 91. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 731
 92. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 727
 93. Rok 2021
  Wyświetleń: 725
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 723
 95. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 657
 96. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 656
 97. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 654
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 640
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 636
 100. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 629
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 619
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 608
 103. 1
  Wyświetleń: 592
 104. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 574
 105. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 560
 106. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 543
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 399
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 307
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 305
 110. Rok 2021
  Wyświetleń: 304
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 205
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 171
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 169
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 140