Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986125000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23930
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15397
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14366
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 13647
 5. Woda
  Wyświetleń: 12638
 6. Podatki
  Wyświetleń: 10606
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 10127
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 9638
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 9381
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 9275
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8967
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 8637
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 8485
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 8469
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 8404
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8105
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 8065
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 7894
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7758
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 7642
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7598
 22. Inne
  Wyświetleń: 7436
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 7400
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 7234
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 7124
 26. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6946
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6934
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 6900
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6777
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6726
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 6213
 32. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 6211
 33. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 6183
 34. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5974
 35. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5933
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 5920
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5526
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5483
 39. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5373
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5325
 41. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5302
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5184
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5146
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5022
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 4969
 46. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4825
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4743
 48. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4605
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4584
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4444
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4375
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4372
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4290
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4240
 55. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 4110
 56. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 4099
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 4081
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 4053
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4045
 60. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3700
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3669
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3645
 63. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3577
 64. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3568
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3508
 66. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3498
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3494
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3490
 69. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3484
 70. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3447
 71. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3446
 72. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3425
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 3308
 74. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 3294
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3273
 76. Budżet
  Wyświetleń: 3213
 77. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 3213
 78. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3191
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3079
 80. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3061
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3023
 82. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2941
 83. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2933
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2891
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2839
 86. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2681
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2624
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2504
 89. 1
  Wyświetleń: 2440
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2438
 91. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2422
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2316
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2300
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2294
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2184
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1952
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1878
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1812
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1809
 100. Rok 2021
  Wyświetleń: 1808
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1765
 102. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1665
 103. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1655
 104. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1644
 105. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1621
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1600
 107. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1507
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1464
 109. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1438
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1413
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1305
 112. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1302
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1294
 114. Rok 2022
  Wyświetleń: 1164
 115. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1159
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1138
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1134
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1112
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1084
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1074
 121. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1005
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 984
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 860
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 839
 125. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 691
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 690
 127. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 656
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 627
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 592
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 586
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 559
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 482
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 323
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 318
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 311
 136. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 281
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 241
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 146
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 104