Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33346347383251535254186550000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18751
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 12408
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10740
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 10016
 5. Woda
  Wyświetleń: 9135
 6. Podatki
  Wyświetleń: 7586
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 7563
 8. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 7447
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7300
 10. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 7299
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6700
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 6296
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6229
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6168
 15. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6137
 16. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6054
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6032
 18. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 5776
 19. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 5681
 20. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5675
 21. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 5648
 22. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5416
 23. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5273
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5258
 25. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5244
 26. Inne
  Wyświetleń: 5222
 27. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5100
 28. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 5029
 29. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5018
 30. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4904
 31. Przetargi
  Wyświetleń: 4847
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 4556
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 4419
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4402
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4187
 36. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4108
 37. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4091
 38. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4010
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3987
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3862
 41. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3858
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 3630
 43. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3596
 44. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3596
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3533
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3301
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3177
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3117
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3085
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3052
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 2957
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2911
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2900
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 2864
 55. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2823
 56. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2806
 57. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2796
 58. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2755
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2749
 60. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2732
 61. Rok 2021
  Wyświetleń: 2720
 62. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2710
 63. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 2662
 64. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2624
 65. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2612
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2601
 67. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2538
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2497
 69. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2482
 70. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2455
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2451
 72. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2448
 73. Budżet
  Wyświetleń: 2424
 74. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2357
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2344
 76. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2311
 77. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2307
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2299
 79. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2280
 80. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2260
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2256
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2179
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2157
 84. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2146
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2011
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 1898
 87. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1876
 88. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1862
 89. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1816
 90. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1792
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1770
 92. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1707
 93. 1
  Wyświetleń: 1684
 94. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1673
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1576
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1485
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1480
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1317
 99. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1294
 100. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1289
 101. Rok 2021
  Wyświetleń: 1258
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1203
 103. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1201
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1194
 105. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1182
 106. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1175
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1148
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1016
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 943
 110. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 930
 111. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 923
 112. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 909
 113. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 861
 114. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 845
 115. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 841
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 743
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 671
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 643
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 565
 120. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 540
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 529
 122. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 504
 123. Rok 2022
  Wyświetleń: 433
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 303
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 237
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 202
 127. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 197
 128. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 169
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 141
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 137