Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 38723Kwiecień: 27123Maj: 34338Czerwiec: 19673
Lipiec: 11997Sierpień: 15357Wrzesień: 9713Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 34654
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 23362
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 20620
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20092
 5. Woda
  Wyświetleń: 18143
 6. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 15205
 7. Podatki
  Wyświetleń: 15085
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 14324
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 13488
 10. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 13035
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 12989
 12. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 12813
 13. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 12688
 14. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12554
 15. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 12452
 16. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 12263
 17. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 12092
 18. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 12032
 19. Zwierzęta
  Wyświetleń: 11788
 20. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 11736
 21. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 11626
 22. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11494
 23. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 11453
 24. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 11082
 25. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 11075
 26. Inne
  Wyświetleń: 10915
 27. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 10828
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 10464
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 9994
 30. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 9674
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 9579
 32. Sprzedaż
  Wyświetleń: 9413
 33. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 9294
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 9096
 35. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 8917
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 8633
 37. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 8623
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8613
 39. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 8521
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 8452
 41. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8385
 42. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8373
 43. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 8301
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8205
 45. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8185
 46. Petycje
  Wyświetleń: 7583
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 7474
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7292
 49. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7270
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7185
 51. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7129
 52. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7123
 53. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 6877
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 6490
 55. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 6448
 56. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 6435
 57. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 6372
 58. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 6135
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 6055
 60. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 5836
 61. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5733
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 5727
 63. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 5710
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 5681
 65. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 5644
 66. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5539
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5497
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5467
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5466
 70. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 5420
 71. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 5395
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 5282
 73. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5265
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5214
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 5196
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 5196
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4898
 78. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 4877
 79. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 4746
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 4624
 81. Budżet
  Wyświetleń: 4488
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 4407
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 4309
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 4057
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4040
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3950
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3631
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3629
 89. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3544
 90. Rok 2020
  Wyświetleń: 3510
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3399
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3178
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 3152
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2992
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2979
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2887
 97. 1
  Wyświetleń: 2866
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 2866
 99. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 2720
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2656
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2612
 102. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2569
 103. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2491
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2410
 105. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2410
 106. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2407
 107. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2360
 108. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 2359
 109. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2356
 110. Rok 2022
  Wyświetleń: 2310
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 2302
 112. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2273
 113. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 2203
 114. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 2189
 115. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2123
 116. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 2111
 117. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2047
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 2029
 119. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2001
 120. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1941
 121. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1903
 122. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1828
 123. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1825
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1721
 125. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1652
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1646
 127. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1642
 128. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1506
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1483
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1404
 131. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1392
 132. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 1360
 133. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1323
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 1282
 135. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 1275
 136. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1236
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 1170
 138. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 1123
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 987
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 921
 141. 2023
  Wyświetleń: 796
 142. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 655
 143. Rok 2023
  Wyświetleń: 652
 144. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 636
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 624
 146. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 595
 147. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 582
 148. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 575
 149. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 551
 150. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 423
 151. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023 II
  Wyświetleń: 390
 152. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 363
 153. Rok 2023
  Wyświetleń: 327
 154. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 273
 155. Nabór na ławników
  Wyświetleń: 251
 156. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 132
 157. WYBORY
  Wyświetleń: 52