Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1691012961199881667747728173941198219976164111151800
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11638
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8202
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5598
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 5582
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 5000
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 4542
 7. Woda
  Wyświetleń: 4159
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 4134
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4003
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3928
 11. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3745
 12. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3711
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3498
 14. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3408
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3405
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3356
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3295
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3272
 19. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3260
 20. Podatki
  Wyświetleń: 3189
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3024
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2837
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2817
 24. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2813
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2788
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2787
 27. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2762
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2588
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2510
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2445
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2415
 32. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2355
 33. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2336
 34. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2330
 35. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2289
 36. Inne
  Wyświetleń: 2278
 37. Przetargi
  Wyświetleń: 2221
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2041
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1966
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1964
 41. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1800
 42. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1790
 43. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1742
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1715
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1694
 46. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1665
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1589
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1588
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1528
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1483
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1466
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1423
 53. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1421
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1399
 55. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1373
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1367
 57. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1360
 58. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1355
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1327
 60. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1320
 61. Budżet
  Wyświetleń: 1298
 62. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1291
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1286
 64. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1231
 65. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1227
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1220
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1219
 68. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1210
 69. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1207
 70. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1179
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1175
 72. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1173
 73. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1172
 74. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1167
 75. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1158
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1149
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1131
 78. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1124
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1098
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1082
 81. Petycje
  Wyświetleń: 1034
 82. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1017
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 996
 84. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 986
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 972
 86. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 968
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 958
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 944
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 934
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 871
 91. Rok 2021
  Wyświetleń: 796
 92. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 774
 93. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 731
 94. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 726
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 696
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 668
 97. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 661
 98. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 661
 99. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 660
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 657
 101. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 628
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 614
 103. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 612
 104. 1
  Wyświetleń: 596
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 567
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 564
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 416
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 329
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 325
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 320
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 230
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 192
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 189
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 166