Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1691012961199881667747728173941024300000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9084
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6706
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 4498
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4391
 5. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 3633
 6. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 3623
 7. Woda
  Wyświetleń: 3409
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3397
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3206
 10. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3075
 11. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3059
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 2998
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 2930
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2788
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 2773
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 2735
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2665
 18. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 2652
 19. Podatki
  Wyświetleń: 2586
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2540
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2351
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2335
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2251
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2231
 25. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2216
 26. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2209
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2197
 28. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2059
 29. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2046
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1975
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1969
 32. Inne
  Wyświetleń: 1827
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1797
 34. Przetargi
  Wyświetleń: 1781
 35. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1712
 36. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 1641
 37. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 1635
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1604
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1596
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1572
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1409
 42. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1372
 43. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1351
 44. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1340
 45. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1296
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1243
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1230
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1218
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1189
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1173
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1121
 52. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1089
 53. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1086
 54. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1081
 55. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1074
 56. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1074
 57. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1073
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1055
 59. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1028
 60. Budżet
  Wyświetleń: 1009
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1003
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 992
 63. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 982
 64. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 958
 65. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 928
 66. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 928
 67. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 925
 68. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 921
 69. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 910
 70. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 906
 71. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 905
 72. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 903
 73. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 892
 74. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 885
 75. Dzierżawy
  Wyświetleń: 884
 76. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 871
 77. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 851
 78. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 834
 79. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 834
 80. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 833
 81. Petycje
  Wyświetleń: 825
 82. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 816
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 798
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 768
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 767
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 756
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 723
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 710
 89. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 608
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 592
 91. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 590
 92. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 537
 93. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 524
 94. 1
  Wyświetleń: 485
 95. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 476
 96. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 475
 97. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 467
 98. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 99. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 456
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 374
 101. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 358
 102. Rok 2021
  Wyświetleń: 333
 103. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 280
 104. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 267
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 242
 106. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 209
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 206