Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 14595Luty: 11621Marzec: 10527Kwiecień: 14030Maj: 10375Czerwiec: 11300
Lipiec: 4707Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 38723Kwiecień: 27123Maj: 34338Czerwiec: 19673
Lipiec: 11997Sierpień: 15357Wrzesień: 12155Październik: 13428Listopad: 24912Grudzień: 13017
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45691
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 27700
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 22736
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22585
 5. Woda
  Wyświetleń: 20282
 6. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 16669
 7. Podatki
  Wyświetleń: 16362
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 16126
 9. Akty planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 15175
 10. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 14510
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 14144
 12. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 14137
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 13998
 14. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 13964
 15. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 13790
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 13787
 17. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 13766
 18. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 13559
 19. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 13307
 20. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 12992
 21. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 12988
 22. Zwierzęta
  Wyświetleń: 12765
 23. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 12680
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12249
 25. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 12244
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 11927
 27. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 11576
 28. Inne
  Wyświetleń: 11544
 29. Przetargi
  Wyświetleń: 11193
 30. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 11009
 31. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 10972
 32. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 10387
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 10131
 34. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 10110
 35. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 10023
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9712
 37. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9645
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9634
 39. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 9514
 40. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9299
 41. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 9273
 42. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 9194
 43. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8985
 44. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 8849
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8834
 46. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 8243
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 7983
 48. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7949
 49. Petycje
  Wyświetleń: 7912
 50. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7813
 51. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7788
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7782
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7636
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7625
 55. Rejestry umów
  Wyświetleń: 7442
 56. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 7187
 57. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 7152
 58. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 7048
 59. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 7008
 60. Rok 2021
  Wyświetleń: 6736
 61. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 6682
 62. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 6502
 63. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 6478
 64. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 6475
 65. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6428
 66. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 6406
 67. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6348
 68. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 6241
 69. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 6050
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6002
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5995
 72. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5966
 73. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 5786
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 5648
 75. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 5644
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5610
 77. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5589
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5367
 79. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 5276
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 5130
 81. Budżet
  Wyświetleń: 5110
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 4875
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 4819
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4502
 85. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 4327
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 4138
 87. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4115
 88. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3998
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 3914
 90. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3890
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3707
 92. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3647
 93. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3458
 94. Rok 2021
  Wyświetleń: 3386
 95. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 3377
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3297
 97. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 3230
 98. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3191
 99. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3110
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 3066
 101. 1
  Wyświetleń: 2981
 102. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2929
 103. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 2880
 104. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2851
 105. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2791
 106. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 2775
 107. Rok 2022
  Wyświetleń: 2749
 108. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 2721
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2672
 110. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 2667
 111. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2597
 112. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2594
 113. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2587
 114. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2505
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 2478
 116. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2443
 117. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2432
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 2387
 119. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 2308
 120. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2286
 121. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2271
 122. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2146
 123. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2138
 124. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2089
 125. Wybory samorządowe 2024 r.
  Wyświetleń: 2072
 126. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1999
 127. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1930
 128. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 1903
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1866
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1863
 131. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 1831
 132. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1795
 133. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1696
 134. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 1636
 135. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1633
 136. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1630
 137. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 1576
 138. Rok 2022
  Wyświetleń: 1561
 139. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023 II
  Wyświetleń: 1560
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1551
 141. 2023
  Wyświetleń: 1547
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 1494
 143. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 1291
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 1240
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 1197
 146. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 1140
 147. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 1101
 148. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 1058
 149. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 1058
 150. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 1043
 151. Studium - wyłożenie 2023 r.
  Wyświetleń: 987
 152. Nabór na ławników
  Wyświetleń: 838
 153. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 831
 154. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 764
 155. Rok 2023
  Wyświetleń: 746
 156. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 744
 157. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 733
 158. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 683
 159. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 470
 160. WYBORY
  Wyświetleń: 326
 161. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 287
 162. Plany postępowań w 2024 r.
  Wyświetleń: 269
 163. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 258
 164. 2024
  Wyświetleń: 245
 165. Podział na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych
  Wyświetleń: 245
 166. Plany miejscowe - w trakcie opracowania
  Wyświetleń: 228
 167. Rok 2024
  Wyświetleń: 222
 168. Rok 2024
  Wyświetleń: 153
 169. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2024
  Wyświetleń: 145
 170. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2024
  Wyświetleń: 93
 171. Wykazy z 2024 roku
  Wyświetleń: 85
 172. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni, ul. Szkolna 26
  Wyświetleń: 66
 173. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie, ul. Marii Konopnickiej 18
  Wyświetleń: 63
 174. Zapytania ofertowe w 2024 r.
  Wyświetleń: 34