Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2850287010000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986411342847438638
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27943
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18677
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 16869
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16696
 5. Woda
  Wyświetleń: 14994
 6. Podatki
  Wyświetleń: 12648
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 12455
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 11857
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11169
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10774
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 10674
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 10618
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 10491
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 10437
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 10017
 16. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 9921
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9860
 18. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9786
 19. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 9707
 20. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 9662
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9491
 22. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9213
 23. Inne
  Wyświetleń: 9152
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9142
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9041
 26. Przetargi
  Wyświetleń: 8621
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8613
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 8368
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8214
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 7885
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 7706
 32. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7651
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 7639
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7539
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7284
 36. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7250
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7052
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6848
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6829
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 6763
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6665
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6638
 43. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6589
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6577
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 6548
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6176
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6001
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5839
 49. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5768
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5760
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5584
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5581
 53. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5540
 54. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5355
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5331
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5172
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5136
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5093
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4924
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4895
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 4701
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 4690
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4578
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4507
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4492
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4473
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4462
 68. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4438
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4424
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4395
 71. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4273
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4249
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4225
 74. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4215
 75. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4194
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4173
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3951
 78. Budżet
  Wyświetleń: 3797
 79. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3765
 80. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3752
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 3700
 82. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 3673
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3581
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3513
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3437
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3388
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3170
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2959
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 2954
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2910
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2791
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2764
 93. 1
  Wyświetleń: 2652
 94. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2644
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2562
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2302
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2285
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 2234
 99. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2171
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2137
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2133
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2105
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1998
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1939
 105. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1899
 106. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1896
 107. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1893
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1843
 109. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1816
 110. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1776
 111. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1755
 112. Rok 2022
  Wyświetleń: 1685
 113. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1659
 114. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1647
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1590
 116. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1589
 117. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1569
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1549
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1544
 120. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1529
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1407
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1387
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1282
 124. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1172
 125. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1141
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1129
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1097
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1060
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1032
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1014
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 947
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 845
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 749
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 724
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 714
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 689
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 639
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 630
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 491
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 311
 141. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 241
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 113
 143. 2023
  Wyświetleń: 97
 144. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 145. Rok 2023
  Wyświetleń: 68
 146. Rok 2023
  Wyświetleń: 66