Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997612392000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 10676
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7564
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5378
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 5241
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 4562
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 4264
 7. Woda
  Wyświetleń: 3967
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3949
 9. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 3819
 10. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 3673
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3566
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3480
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 3364
 14. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 3261
 15. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3256
 16. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 3195
 17. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 3131
 18. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3121
 19. Podatki
  Wyświetleń: 3056
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3013
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 2788
 22. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 2709
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 2661
 24. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 2641
 25. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 2636
 26. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2585
 27. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2574
 28. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2399
 29. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 2395
 30. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2321
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2294
 32. Inne
  Wyświetleń: 2170
 33. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2141
 34. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2119
 35. Przetargi
  Wyświetleń: 2095
 36. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 2095
 37. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 2009
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1884
 39. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1881
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1879
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1655
 42. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 1640
 43. Sprzedaż
  Wyświetleń: 1590
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1588
 45. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1571
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1546
 47. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1498
 48. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 1472
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1401
 50. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1387
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1355
 52. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1322
 53. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1315
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1300
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1281
 56. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1278
 57. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1274
 58. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1242
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1231
 60. Budżet
  Wyświetleń: 1208
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1184
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1173
 63. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1166
 64. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1162
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1153
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1149
 67. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1147
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1128
 69. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1116
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1103
 71. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1096
 72. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1089
 73. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1085
 74. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1077
 75. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1070
 76. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1059
 77. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1026
 78. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1014
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1007
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1003
 81. Petycje
  Wyświetleń: 972
 82. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 944
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 927
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 911
 85. Rok 2020
  Wyświetleń: 908
 86. Pobierz programy
  Wyświetleń: 894
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 894
 88. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 871
 89. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 778
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 773
 91. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 713
 92. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 688
 93. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 672
 94. Rok 2021
  Wyświetleń: 647
 95. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 626
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 616
 97. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 590
 98. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 589
 99. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 584
 100. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 581
 101. 1
  Wyświetleń: 563
 102. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 543
 103. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 522
 104. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 495
 105. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 476
 106. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 471
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 360
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 244
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 221
 110. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 212
 111. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 122
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 82
 113. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 77
 114. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 75