Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2269100000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14534
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 9945
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8203
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 7111
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 6195
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5645
 7. Woda
  Wyświetleń: 5418
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5360
 9. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 5254
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4997
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4702
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4637
 13. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 4425
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 4418
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4380
 16. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4358
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4340
 18. Podatki
  Wyświetleń: 4329
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 4095
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4046
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 4031
 22. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3850
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3763
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3709
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3678
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3635
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3508
 28. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3332
 29. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 3290
 30. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 3237
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3234
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3179
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 3163
 34. Inne
  Wyświetleń: 3142
 35. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2987
 36. Przetargi
  Wyświetleń: 2933
 37. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2872
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2791
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2734
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2723
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2556
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2462
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2257
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2157
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2107
 46. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2094
 47. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2053
 48. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2033
 49. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2017
 50. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2004
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1999
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1958
 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1929
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1863
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1862
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1846
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1832
 58. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1827
 59. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1792
 60. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1765
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1750
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1738
 63. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1737
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1698
 65. Budżet
  Wyświetleń: 1690
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1679
 67. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1667
 68. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1666
 69. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1640
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1607
 71. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1598
 72. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1586
 73. Petycje
  Wyświetleń: 1586
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1561
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1546
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1543
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1533
 78. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1507
 79. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1503
 80. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1501
 81. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1490
 82. Rok 2021
  Wyświetleń: 1483
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1483
 84. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1482
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1480
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1453
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1363
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1341
 89. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1265
 90. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1251
 91. Rok 2020
  Wyświetleń: 1234
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1187
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1159
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1095
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 948
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 946
 97. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 934
 98. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 926
 99. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 920
 100. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 911
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 873
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 845
 103. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 843
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 822
 105. 1
  Wyświetleń: 799
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 744
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 668
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 640
 109. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 637
 110. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 630
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 601
 112. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 522
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 485
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 475
 115. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 431
 116. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 299
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 278
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 238
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 175