Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 14595Luty: 11621Marzec: 10527Kwiecień: 7309Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 38723Kwiecień: 27123Maj: 34338Czerwiec: 19673
Lipiec: 11997Sierpień: 15357Wrzesień: 12155Październik: 13428Listopad: 24912Grudzień: 13017
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 41633
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 26201
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 22233
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22103
 5. Woda
  Wyświetleń: 19712
 6. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 16380
 7. Podatki
  Wyświetleń: 16041
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 15742
 9. Akty planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 14730
 10. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13992
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 13925
 12. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 13866
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 13775
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 13551
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 13434
 16. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 13433
 17. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 13351
 18. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 13128
 19. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 12979
 20. Zwierzęta
  Wyświetleń: 12566
 21. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 12473
 22. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 12466
 23. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 12329
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12115
 25. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 11967
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 11760
 27. Inne
  Wyświetleń: 11420
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 10997
 29. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 10909
 30. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 10758
 31. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 10643
 32. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 10139
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 9977
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 9796
 35. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 9754
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 9529
 37. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9348
 38. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 9338
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 9282
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 9113
 41. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9107
 42. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 9093
 43. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 8850
 44. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 8730
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8704
 46. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 7850
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 7849
 48. Petycje
  Wyświetleń: 7830
 49. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7768
 50. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7697
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7694
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7547
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7537
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 7273
 55. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 7032
 56. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 6955
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 6894
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6859
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 6628
 60. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 6449
 61. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 6390
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 6388
 63. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 6350
 64. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 6345
 65. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 6340
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6237
 67. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6227
 68. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 6125
 69. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 5987
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 5894
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5862
 72. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5858
 73. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 5675
 74. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 5577
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 5571
 76. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5538
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5528
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5260
 79. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 5154
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 5054
 81. Budżet
  Wyświetleń: 4969
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 4780
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 4735
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4425
 85. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 4279
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 4087
 87. Sprawozdania
  Wyświetleń: 4000
 88. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3913
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 3843
 90. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3828
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3644
 92. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3497
 93. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3388
 94. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 3313
 95. Rok 2021
  Wyświetleń: 3310
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 3236
 97. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3154
 98. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 3142
 99. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3018
 100. 1
  Wyświetleń: 2959
 101. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2948
 102. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 2787
 103. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2781
 104. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2759
 105. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2753
 106. Rok 2022
  Wyświetleń: 2676
 107. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 2665
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2601
 109. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 2592
 110. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2581
 111. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 2563
 112. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2542
 113. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2506
 114. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2430
 115. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2429
 116. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2397
 117. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 2393
 118. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 2322
 119. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 2283
 120. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 2219
 121. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2176
 122. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2116
 123. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2042
 124. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1967
 125. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1922
 126. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1864
 127. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 1835
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1831
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1810
 130. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 1765
 131. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1754
 132. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 1615
 133. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1592
 134. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1568
 135. Wybory samorządowe 2024 r.
  Wyświetleń: 1567
 136. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 1558
 137. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1507
 138. Rok 2022
  Wyświetleń: 1505
 139. 2023
  Wyświetleń: 1438
 140. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 1438
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 1336
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 1246
 143. Rok 2023
  Wyświetleń: 1135
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 1102
 145. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 1071
 146. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 992
 147. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 987
 148. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 950
 149. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023 II
  Wyświetleń: 932
 150. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 862
 151. Studium - wyłożenie 2023 r.
  Wyświetleń: 829
 152. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 787
 153. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 721
 154. Nabór na ławników
  Wyświetleń: 719
 155. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 695
 156. Rok 2023
  Wyświetleń: 657
 157. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 645
 158. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2023
  Wyświetleń: 612
 159. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 344
 160. WYBORY
  Wyświetleń: 275
 161. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024
  Wyświetleń: 233
 162. Podział na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych
  Wyświetleń: 179
 163. Plany postępowań w 2024 r.
  Wyświetleń: 165
 164. Rok 2024
  Wyświetleń: 129
 165. Plany miejscowe - w trakcie opracowania
  Wyświetleń: 120
 166. 2024
  Wyświetleń: 92
 167. Rok 2024
  Wyświetleń: 35