Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Dzień Seniora - 30 listopada

Z okazji Dnia Seniora wszystkim, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia życzymy zdrowia, pogody ducha oraz dni bez trosk. Niech każdy dzień  obfituje w miłość  okazywaną przez bliskich oraz niech dopisuje Państwu  pomyślność i szczęście!

Grażyna Ogrodowicz-Nitka                                                                    Agnieszka Wersta
Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia                                          Wójt Gminy Zawonia

Na obrazku widnieją napisy: Gminny Dzień Seniora, 30 listopada, Gmina Zawonia. Na środku widać dwoje starszych ludzi siedzących , na ławeczce.