Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021”

Zakończono prace dotyczące usuwania azbestu na terenie Gminy Zawonia

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na terenie Gminy Zawonia zakończono prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z posesji, które zostały zgłoszone do udziału w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2021r.

Zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowanie do powyższych prac wyniosło 40 %. Dofinansowanie nie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Firmą wykonującą zadanie była: EKO TW Sp. z o.o. z siedzibą w Czermin 67A, 63-304 Czermin.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 12,52 Mg. Zadanie to umożliwiło usuniecie wyrobów zawierających azbest z 7 posesji na terenie Gminy Zawonia.

PDFInformacja dotycząca azbestu 2021 rok.pdf (119,60KB)