Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Budowa chodnika do miejscowości Sędzice

Na drodze powiatowej nr 1337D rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja związana z budową chodnika do miejscowości Sędzice.

8 listopada Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1337D polegająca na budowie chodnika do miejscowości Sędzice – Etap I”. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa na kwotę 256.417,05 zł, z czego ponad 50%  tj. kwota 129.087,00 zł sfinansowana została z budżetu Gminy Zawonia.

Zakres robót obejmuje budowę chodnika szerokość 2,0 mb i o długości 383 m, licząc od zjazdu z bloków wielorodzinnych w miejscowości Sędzice do skrzyżowania drogi powiatowej nr 1337 D z drogą wojewódzką nr 340. Chodnik wykonany zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawca będzie miał na jej wykonanie 5 tygodni od daty podpisania umowy. Obecnie trwają tam prace związane z odtworzeniem rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej.

Ze względu na duży ruch pieszych w tym rejonie, szczególnie dzieci i młodzieży, konieczność realizacji zadania była wielokrotnie zgłaszana przez mieszkańców. Budowa nowego chodnika przyczyni się zatem do zwiększenia bezpieczeństwa poruszających się tam pieszych oraz poprawi wizerunek drogi. Przy obecnym natężeniu ruchu – chodnik jest tam bardzo potrzebny.

Sukcesywna rozbudowa infrastruktury drogowej prowadząca do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców jest jednym z obszarów, o który samorządy powinny stale dbać. Dlatego Gminy Zawonia zawsze rezerwuje na te cele środki w budżecie gminy. Komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas zawsze priorytetem.

 

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 10-12-2021 10:37 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 10-12-2021 10:43
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry