Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Budżet Gminy Zawonia na 2022 rok

Po raz pierwszy zaplanowane wydatki budżetu w uchwale przekroczyły 40 mln zł, z tego aż prawie 10 mln przeznaczymy na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

Czeka nas kolejny bardzo pracowity rok, w którym będziemy realizować ważne dla naszego rozwoju i dobrego życia zadania:

 • Projekt - budowa przepompowni wody w Niedarach – 20 000,00 zł,
 • Projekt - budowa stacji uzdatniania wody w Zawoni ul. Wiosenna– 100 000,00 zł,
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawoni – 400 000,00 zł,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zawonia – 150 000,00 zł,
 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka – 3.400 000,00 zł,
 • Budowa ciągów pieszych na terenie Gminy Zawonia – 60 000,00 zł,
 • Projekt - przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Leśna wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśna i Nowa – 90 000,00 zł,
 • Projekt - przebudowa ul. Swobodnej i Wiosennej w Zawoni – 70 000,00 zł,
 • Zjazd z drogi powiatowej nr 1335D w Budczycach na drogę gminną działka nr 114 – 10 000,00 zł,
 • Zjazd z drogi powiatowej nr 1371D w Zawoni ul. Milicka na drogę gminną działka nr 113/15 – 12 000,00 zł,
 • Przebudowa budynku gminnego w Zawoni przy ul. Wrzosowej 2 wraz z zabudową
  i infrastrukturą towarzyszącą – 440 000,00 zł,
 • Termomodernizacja budynku gminnego oraz zagospodarowanie działki nr 130/2 w Zawoni – 50 000,00 zł,
 • Przebudowa budynku Urzędu Gminy Zawonia – 115 000,00 zł,
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni, ul. Szkolna 26 – 2 812 000 zł,
 • Dotacja celowa na przebudowę budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni wraz z termomodernizacją – 1 600 000,00 zł,
 • Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" – 29 043,00 zł,
 • Budowa napowietrznej kablowej sieci elektroenergetycznej w Kałowicach – 34 000,00 zł,
 • Projekty i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia – 290 000,00 zł,
 • Remont pałacu w Głuchowie Dolnym – 540 000,00 zł,
 • Remont drogi w Miłonowicach – 1 311 328,00 zł,
 • Realizacja zadań w sołectwach w oparciu o środki funduszu soleckiego – 525 122,00 zł.

Dziękuję Radzie Gminy Zawonia za jednogłośne wyrażenie poparcia naszych celów i podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Dziękuję za współpracę kierownikom jednostek, radnym, sołtysom, którzy będą realizować ten budżet. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pracowników Urzędu Gminy za waszą pracę i wsparcie.

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

Na plakacie widnieją napisy: Budżet Gminy Zawonia na 2022 rok. Kwota wydatków: 40 mln zł. Kwota inwestycji: 10 mln. Budżet uchwalony jednogłośnie! W tle widać miejscowość: Zawonia.

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 30-12-2021 12:09 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 30-12-2021 12:23
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry