Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022

PDFProtokół remont cząstkowy 2022.pdf (141,51KB) 


PDFZapytanie ofertowe remonty cząstkowe 2022.pdf (158,94KB)
PDFWzór umowy.pdf (186,44KB)
PDFZałącznik nr 1 Fomularz oferty.pdf (164,14KB)
PDFZałącznik nr 1.1 Formularz cenowy.pdf (144,43KB)
PDFZałącznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf (165,05KB)