Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany miejscowe - przystąpienia

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

MPZP DLA TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI PĘCISZÓW

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu: LVII/348/2023 z dnia 14.09.2023 r.

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu - KLIKNIJ TUTAJ
Lokalizacja na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia - KLIKNIJ TUTAJ
Załącznik graficzny do uchwały z georeferencją (geotiff): TIFPĘCISZÓW_LVII.348.2023_ZAŁ1.tif (1,79MB)
 


MPZP DLA TERENU WSI NIEDARY

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu: XXXVI/242/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu - KLIKNIJ TUTAJ
Lokalizacja na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia - KLIKNIJ TUTAJ
Załącznik graficzny do uchwały z georeferencją (geotiff): TIFNIEDARY_XXXVI.242.2022_ZAŁ1.tif (2,91MB)


MPZP DLA TERENU WSI KAŁOWICE

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu: XXXV/234/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu - KLIKNIJ TUTAJ
Lokalizacja na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia - KLIKNIJ TUTAJ
Załącznik graficzny do uchwały z georeferencją (geotiff):TIFKAŁOWICE_XXXV.234.2022_ZAŁ1.tif (4,73MB)


MPZP DLA TERENU WSI TARNOWIEC

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu: XXXV/235/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu - KLIKNIJ TUTAJ
Lokalizacja na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia - KLIKNIJ TUTAJ
Załącznik graficzny do uchwały z georeferencją (geotiff):TIFTARNOWIEC_XXXV.235.2022_ZAŁ1.tif (2,13MB)


MPZP STREFY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ NA TERENIE WSI ZAWONIA

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno - usługowej na terenie wsi Zawonia

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu: XXXV/236/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu - KLIKNIJ TUTAJ
Lokalizacja na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zawonia - KLIKNIJ TUTAJ
Załącznik graficzny do uchwały z georeferencją (geotiff):TIFZAWONIA_XXXV.236.2022_ZAŁ1.tif (4,93MB)