Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy, strategie rozwoju, plany

Rok 2022:

Uchwała Nr XLVII_298_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.pdf (521,68KB)

Rok 2021:

PDFUchwała Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf (324,63KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.219.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (2,39MB)


PDFUchwała Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.pdf (37,45MB)


PDFUchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej.pdf (1,30MB)
PDFUchwała Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf (521,54KB)


PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (2,39MB)
PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawonia na lata 2013-2020.pdf (350,21KB)
PDFLokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.pdf (148,38KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą na okres 2021-2024.pdf (11,73MB)
PDFProgram profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia na lata 2017-2020.pdf (1,27MB)
PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2015-2020.pdf (2,82MB)
PDFWieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi zasobem Gminy Zawonia na lata 2018-2023.pdf (428,26KB)


PDFUchwała Nr XXII.166.09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zawonia.pdf (19,15KB)
PDFPlan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawonia.pdf (5,90MB)