Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2024:

PDFZarządzenie Nr 1_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (1,14MB)
PDFZarządzenie Nr 2_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zawonia odrębnymi ustawami na 2024 rok (333,73KB)
PDFZarządzenie Nr 3_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia uprawnień do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (100,16KB)
PDFZarządzenie Nr 4_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (141,47KB)
PDFZarządzenie Nr 5_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku (220,20KB)

PDFZarządzenie Nr 6_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (142,01KB)
PDFZarządzenie Nr 7_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 (152,18KB)
PDFZarządzenie Nr 8_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2024/2025 (156,52KB)

PDFZarządzenie Nr 9_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (389,49KB)
PDFZarządzenie Nr 10_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (189,15KB)
PDFZarządzenie Nr 11_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (212,30KB)
PDFZarządzenie Nr 12_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zasad kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf (156,14KB)

PDFZarządzenie Nr 13_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku (106,90KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Kocie Góry”.pdf (124,30KB)
PDFZarządzenie Nr 15_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do najmu przez dotychczasowych najemców na okres 3 lat (239,76KB)
PDFZarządzenie Nr 16_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zawonia w 2024 roku.pdf (178,71KB)
PDFZarządzenie Nr 17_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (391,45KB)
PDFZarządzenie nr 18_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (141,71KB)
PDFZarządzenie Nr 19_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (197,97KB)
PDFZarządzenie Nr 20_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (111,31KB)
PDFZarządzenie Nr 21_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (138,32KB)

PDFZarządzenie Nr 22_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 marca 2024 r. sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2023 (5,84MB)

PDFZarządzenie Nr 23_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.pdf (396,15KB)
PDFZarządzenie Nr 24_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (409,86KB)
PDFZarządzenie Nr 25_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (188,13KB)
PDFZarządzenie Nr 26_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do najmu przez dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (438,44KB)
PDFZarządzenie Nr 27_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (334,44KB)
PDFZarządzenie Nr 28_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf (209,40KB)

PDFZarządzenie Nr 29_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (340,80KB)
PDFZarządzenie Nr 30_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (397,21KB)
PDFZarządzenie Nr 31_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (188,46KB)
PDFZarządzenie Nr 32_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat. (447,53KB)
PDFZarządzenie Nr 33_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy w celu ustawienia pojemników na zbiórkę odzieży używanej na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (518,48KB)
PDFZarządzenie Nr 34_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (345,86KB)

PDFZarządzenie Nr 35_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (338,23KB)
PDFZarządzenie Nr 36_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie powierzenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawoni realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni (115,95KB)
PDFZarządzenie Nr 37_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia (125,27KB)
PDFZarządzenie Nr 38_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni.pdf (157,50KB)
PDFZarządzenie Nr 39_2024 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie.pdf (159,89KB)


Rok 2023:

PDFZarządzenie Nr 1_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Zawonia na 2023 rok (990,80KB)
PDFZarządzenie Nr 2_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rok (355,11KB)
PDFZarządzenie Nr 3_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia uprawnień do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (103,33KB)
PDFZarządzenie Nr 4_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (134,12KB)
PDFZarządzenie Nr 5_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zawonia.pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Nr 6_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.pdf (218,86KB)
PDFZarządzenie Nr 7_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej (266,72KB)
PDFZarządzenie Nr 8_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zawonia (130,95KB)
PDFZarządzenie Nr 9_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2023_2024 (156,33KB)
PDFZarządzenie Nr 10_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2023_2024 (153,78KB)
PDFZarządzenie Nr 11_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 stycnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (341,93KB)
PDFZarządzenie Nr 12_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (177,56KB)
PDFZarządzenie Nr 13_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf (153,67KB)
PDFZarządzenie Nr 14_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku (105,74KB)
PDFZarządzenie Nr 15_2023 Wójt Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (205,22KB)
PDFZarządzenie Nr 16_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia (126,09KB)
PDFZarządzenie Nr 17_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w Załączniku nr 1 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zawonia”, przyjętym Uchwałą Nr XXII/166/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. (125,11KB)
PDFZarządzenie Nr 18_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (135,30KB)
PDFZarządzenie Nr 19_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Zawonia.pdf (148,65KB)
PDFZarządzenie Nr 20_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (558,49KB)
PDFZarządzenie Nr 21_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (178,76KB)
PDFZarządzenie Nr 22_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.pdf (94,14KB)
PDFZarządzenie Nr 23_2023 Wójta sprawie zmiany zarządzenia nr 39_2020 z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Zawonia.pdf (118,00KB)
PDFZarządzenie Nr 24_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Zawoni oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych.pdf (394,56KB)
PDFZarządzenie Nr 25_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (216,79KB)
PDFZarządzenie Nr 26_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (328,23KB)
PDFZarządzenie nr 27_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21.02.2023 r. sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia (266,50KB)
PDFZarządzenie Nr 28_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Zawonia prawa własności działki gruntu nr 83/14 położonej w obrębie geodezyjnym Sędzice (195,53KB)
PDFZarządzenie Nr 29_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Zawonia prawa własności działki gruntu nr 113/26 położonej w obrębie geodezyjnym Zawonia (200,72KB)
PDFZarządzenie Nr 30_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zawonia w 2023 r.pdf (179,73KB)
PDFZarządzenie nr 31_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (379,49KB)
PDFZarządzenie Nr 32_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (187,00KB)
PDFZarządzenie Nr 33_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (111,71KB)
PDFZarządzenie Nr 34_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (110,74KB)
PDFZarządzenie Nr 35_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (119,72KB)
PDFZarządzenie Nr 36_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43_2018 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 maja 2018 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Zawonia (121,22KB)
PDFZarządzenie Nr 37_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zawoni.pdf (102,33KB)
PDFZarządzenie Nr 38_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej (441,21KB)
PDFZarządzenie Nr 39_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (135,50KB)
PDFZarządzenie nr 40_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (343,39KB)
PDFZarządzenie Nr 41_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (190,84KB)
PDFZarządzenie Nr 42_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2022 (6,56MB)
PDFZarządzenie Nr 43_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do najmu przez dotychczasowych najemców na okres 3 lat (436,19KB)
PDFZarządzenie Nr 44_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (208,36KB)
PDFZarządzenie Nr 45_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Zawonia.pdf (381,93KB)
PDFZarządzenie Nr 46_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat. (270,95KB)
PDFZarządzenie Nr 47_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf (112,50KB)
PDFZarządzenie Nr 48_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej (268,43KB)
PDFZarządzenie Nr 49_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (374,06KB)
PDFZarządzenie Nr 50_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (190,84KB)

PDFZarządzenie Nr 52_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Pstrzejowice.pdf (126,48KB)
PDFZarządzenie Nr 53_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów przeznaczonych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf (88,45KB)
PDFZarządzenie Nr 54_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (351,53KB)
PDFZarządzenie Nr 55_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2023 r. W sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy. (109,91KB)
PDFZarządzenie Nr 56_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 48/2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.04.2023r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. (197,23KB)
PDFZarządzenie Nr 57_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego. (505,00KB)
PDFZarządzenie Nr 58_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat w drodze przetargu ograniczonego. (581,69KB)
PDFZarządzenie Nr 59_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (114,01KB)
PDFZarządzenie Nr 60_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (112,48KB)
PDFZarządzenie Nr 61_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88_2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zawoni (97,75KB)
PDFZarządzenie Nr 62_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2022 rok.pdf (961,54KB)
PDFZarządzenie Nr 63_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13_2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim. (282,91KB)

PDFZarządzenie nr 64_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (412,29KB)
PDFZarządzenie Nr 65_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy. (111,65KB)
PDFZarządzenie Nr 66_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 Czerwca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf (74,89KB)
PDFZarządzenie Nr 67_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 68_2019 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Zawonia (158,93KB)
PDFZarządzenie Nr 68_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na 2024 rok przypadających na poszczególne sołectwa.pdf (287,69KB)
PDFZarządzenie Nr 69_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (113,56KB)  

PDFZarządzenie Nr 70_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Zawonia w dniu 1 sierpnia 2023 r.pdf (128,36KB)
PDFZarządzenie Nr 71_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (346,46KB)

PDFZarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (115,50KB)
PDFZarządzenie nr 73_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (101,93KB)
PDFZarządzenie nr 74_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 03.08.2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Pęciszów.pdf (107,92KB)

PDFZarządzenie Nr 75_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (96,68KB)
PDFZarządzenie nr 76_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (421,67KB)
PDFZarządzenie nr 77_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy. (205,13KB)
PDFZarządzenie nr 78_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (111,86KB)
PDFZarządzenie nr 79_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (112,26KB)
PDFZarządzenie Nr 80_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat w drodze przetargu nieograniczonego. (504,64KB)
PDFZarządzenie nr 81_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (192,94KB)
PDFZarządzenie Nr 82_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na 2024 r. przypadających na poszczególne sołectwa. (281,83KB)
PDFZarządzenie Nr 83_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Zawonia.pdf (106,33KB)

PDFZarządzenie Nr 84_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (439,45KB)
PDFZarządzenie Nr 85_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy. (205,01KB)
PDFZarządzenie Nr 86_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (360,72KB)
PDFZarządzenie Nr 87_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (98,90KB)
PDFZarządzenie Nr 88_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (393,05KB)
PDFZarządzenie Nr 89_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (321,45KB)

PDFZarządzenie Nr 90_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (137,80KB)
PDFZarządzenie Nr 91_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26.10.2023r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf (100,87KB)
PDFZarządzenie Nr 92_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27.10.2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf (99,31KB)
PDFZarządzenie Nr 93_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (111,93KB)

PDFZarządzenie Nr 94_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (391,61KB)
PDFZarządzenie Nr 95_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (209,66KB)
PDFZarządzenie Nr 96_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 października 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (441,60KB)
PDFZarządzenie Nr 97_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 02 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr _87_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2023 r.pdf (142,12KB)
PDFZarządzenie Nr 98_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (343,34KB)
PDFZarządzenie Nr 99_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.pdf (97,59KB)
PDFZarządzenie Nr 100_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,58MB)
PDFZarządzenie Nr 101_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawonia na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.pdf (1,95MB)
PDFZarządzenie Nr 102_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2024 (179,94KB)
PDFZarządzenie Nr 103_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf (106,26KB)
PDFZarządzenie Nr 104_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (432,83KB)
PDFZarządzenie Nr 105_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (212,32KB)
PDFZarządzenie Nr 106_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 6 grudnia 2023 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, z przeznaczeniem na cele rolno-leśne na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej (514,94KB)
PDFZarządzenie Nr 107_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (373,11KB)

PDFZarządzenie nr 108_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (402,44KB)
PDFZarządzenie Nr 109_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (214,92KB)
PDFZarządzenie Nr 110_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf (135,98KB)
PDFZarządzenie Nr 111_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (333,45KB)
PDFZarządzenie Nr 112_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (215,06KB)
PDFZarządzenie nr 113_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52_2020 z dnia 15.07.2020 r.pdf (117,01KB)
PDFZarzadzenie Nr 114_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf (90,13KB)
PDFZarządzenie Nr 115_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf (120,02KB)
PDFZarządzenie Nr 116_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,50MB)


Rok 2022: 

PDFZarządzenie Nr 1_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (1,03MB)
PDFZarządzenie Nr 2_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok.pdf (238,21KB)
PDFZarządzenie Nr 3_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia uprawnień do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach(..).pdf (103,15KB)
PDFZarządzenie Nr 4_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022.pdf (142,09KB)
PDFZarządzenie Nr 5_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (519,13KB)
PDFZarządzenie Nr 6_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań związanych z ustalaniem prawa do dodatku osłonowego, odmową jego przyznania oraz dokonywaniem jego wypłaty osobom uprawnionym (385,28KB)
PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (120,87KB)
PDFZarządzenie Nr 8_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (377,38KB)
PDFZarządzenie Nr 9_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku (217,97KB)
PDFZarządzenie Nr 10_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2022/2023. (451,89KB)
PDFZarządzenie Nr 11_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, na rok szkolny 2022/2023 (457,61KB)
PDFZarządzenie Nr 12_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (246,94KB)
PDFZarządzenie nr 13_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (232,77KB)
PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (236,68KB)
PDFZarządzenie nr 15_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf (220,68KB)
PDFZarządzenie nr 16_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia (96,38KB)
PDFZarządzenie Nr 17_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf (164,46KB)
PDFZarządzenie Nr 18_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (102,00KB)
PDFZarządzenie Nr 19_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (118,56KB)
PDFZarządzenie Nr 20_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP.pdf (110,73KB)
PDFZarządzenie Nr 21_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 46_2021 Wójta Gminy Zawonia w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (121,91KB)
PDFZarządzenie Nr 22_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zawonia (125,95KB)
PDFZarządzenie Nr 23_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (116,70KB)
PDFZarządzenie Nr 24_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zawonia w 2022 r..pdf (259,17KB)
PDFZarządzenie Nr 25_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (513,52KB)
PDFZarządzenie Nr 26_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (307,84KB)
PDFZarządzenie Nr 27_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyboru członków Stałej Komisji Przetargowej.pdf (107,36KB)
PDFZarządzenie Nr 28_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (118,29KB)
PDFZarządzenie Nr 29_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (414,52KB)
PDFZarządzenie Nr 30_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (119,78KB)
PDFZarządzenie Nr 31_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021 (6,06MB)
PDFZarządzenie Nr 32_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (348,50KB)
PDFZarządzenie Nr 33_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (232,88KB)
PDFZarządzenie Nr 34_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (236,04KB)
PDFZarządzenie Nr 35_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (102,65KB)
PDFZarządzenie Nr 36_2022Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (102,89KB)
PDFZarządzenie Nr 37_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (236,18KB)
PDFZarządzenie Nr 38_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (122,42KB)
PDFZarządzenie Nr 39_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (118,88KB)
PDFZarządzenie Nr 40_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2021 – 2023” w 2022 roku (169,37KB)
PDFZarządzenie Nr 41_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w Załączniku nr 1 do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zawonia”, przyjętym Uchwałą Nr XXII/166/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. (122,40KB)
PDFZarządzenie Nr 42_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (332,18KB)
PDFZarządzenie Nr 43_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (221,10KB)
PDFZarządzenie Nr 44_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (114,82KB)
PDFZarządzenie Nr 45_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (113,41KB)
PDFZarządzenie Nr 46_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf (111,64KB)
PDFZarządzenie Nr 47_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (320,38KB)
PDFZarządzenie Nr 48_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (179,27KB)
PDFZarządzenie Nr 49_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę na okres do 3 lat (240,91KB)
PDFZarządzenie Nr 50_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (332,52KB)
PDFZarządzenie Nr 51_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39_2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Zawonia (122,66KB)
PDFZarządzenie Nr 52_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (342,06KB)
PDFZarządzenie Nr 53_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (185,19KB)
PDFZarządzenie Nr 54_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (233,78KB)
PDFZarządzenie Nr 55_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (108,60KB)
PDFZarządzenie Nr 56_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (111,22KB)
PDFZarządzenie Nr 57_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (122,14KB)
PDFZarządzenie Nr 58_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (314,09KB)
PDFZarządzenie Nr 59_2022 Wojta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pracy.pdf (185,68KB)
PDFZarządzenie Nr 60_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich Granty PPGR" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (235,34KB)
PDFZarządzenie Nr 61_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (110,64KB)
PDFZarządzenie Nr 62_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (110,20KB)
PDFZarządzenie Nr 63_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Zawonia uczestnikom projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 904/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (125,16KB)
PDFZarządzenie Nr 64_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w treści Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2021 (109,46KB)
PDFZarządzenie Nr 65_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (333,02KB)
PDFZarządzenie Nr 66_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (192,55KB)
PDFZarządzenie Nr 67_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf (132,11KB)
PDFZarządzenie Nr 68_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (248,52KB)
PDFZarządzenie Nr 69_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (111,35KB)
PDFZarządzenie Nr 70_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (109,40KB)
PDFZarządzenie Nr 71_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2021 rok.pdf (4,39MB)
PDFZarządzenie Nr 72_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.pdf (201,64KB)
PDFZarządzenie Nr 73_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (400,06KB)
PDFZarządzenie Nr 74_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (207,32KB)
PDFZarządzenie Nr 75_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (314,81KB)
PDFZarządzenie Nr 76_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (207,15KB)
PDFZarządzenie Nr 77_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gmimy Zawonia.pdf (3,45MB)
PDFZarządzenie Nr 78_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (110,88KB)
PDFZarządzenie Nr 79_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (110,84KB)
PDFZarządzenie Nr 80_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (232,04KB)
PDFZarządzenie Nr 81_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na 2023 rok przypadających na poszczególne sołectwa.pdf (147,46KB)
PDFZarządzenie Nr 82_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (343,97KB)
PDFZarządzenie Nr 83_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (465,41KB)
PDFZarządzenie Nr 84_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych na terenie gminy Zawonia w dniu 1 sierpnia 2022 r..pdf (133,74KB)
PDFZarządzenie Nr 85_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (104,48KB)
PDFZarządzenie Nr 86_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (209,37KB)
PDFZarządzenie Nr 87_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (110,15KB)
PDFZarządzenie Nr 88_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (108,91KB)
PDFZarządzenie Nr 89_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kopiec.pdf (112,29KB)
PDFZarządzenie Nr 90_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Sucha Mała.pdf (114,33KB)
PDFZarządzenie Nr 91_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Zawonia, Regulaminu Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Zawonia oraz Instrukcji zarządzania RODO - wykazu zabezpieczeń RODO w Urzędzie Gminy Zawonia (101,11KB)
PDFZarządzenie Nr 92_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.pdf (96,04KB)
PDFZarządzenie Nr 93_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (328,28KB)
PDFZarządzenie Nr 94_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (959,33KB)
PDFZarządzenie Nr 95_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze 2022 r. (4,66MB)
PDFZarządzenie Nr 96_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (114,23KB)
PDFZarządzenie Nr 97_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (113,42KB)
PDFZarządzenie Nr 98_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (214,62KB)
PDFZarządzenie Nr 99_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.pdf (132,61KB)
PDFZarządzenie Nr 100_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia na II kadencję.pdf (176,69KB)
PDFZarządzenie Nr 101_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawonia, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej (265,17KB)
PDFZarządzenie Nr 102_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (445,14KB)
PDFZarządzenie Nr 103_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.pdf (234,29KB)
PDFZarządzenie Nr 104_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych (101,21KB)
PDFZarządzenie Nr 105_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (229,42KB)
PDFZarządzenie Nr 106_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (143,44KB)
PDFZarządzenie Nr 107_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 10 października 2022 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Zawonia (600,89KB)
PDFZarządzenie Nr 108_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (418,65KB)
PDFZarządzenie Nr 109_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (229,62KB)
PDFZarządzenie Nr 110_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 (157,55KB)
PDFZarządzenie Nr 111_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (417,74KB)
PDFZarządzenie Nr 112_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (229,93KB)
PDFZarządzenie Nr 113_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zawonia.pdf (157,32KB)
PDFZarządzenie Nr 114_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (143,09KB)
PDFZarządzenie Nr 115_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.pdf (95,29KB)
PDFZarządzenie Nr 116_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydania zaświadczenia (103,21KB)
PDFZarządzenie Nr 117_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)
PDFZarządzenie Nr 118_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawonia na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.pdf (1,83MB)
PDFZarządzenie Nr 119_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (431,62KB)
PDFZarządzenie Nr 120_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (229,85KB)
PDFZarządzenie Nr 121_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (434,42KB)
PDFZarządzenie Nr 122_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (229,45KB)
PDFZarządzenie Nr 123_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (143,38KB)
PDFZarządzenie Nr 124_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.pdf (110,69KB)
PDFZarządzenie Nr 125_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (110,49KB)
PDFZarządzenie Nr 126_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf (106,12KB)
PDFZarządzenie Nr 127_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podpisywania sprawozdań i zapotrzebowań za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) (119,37KB)
PDFZarządzenie Nr 128_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w postępowaniach w sprawach dotyczących dodatku węglowego (98,26KB)
PDFZarządzenie Nr 129_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego (97,83KB)
PDFZarządzenie Nr 130_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (102,90KB)
PDFZarządzenie Nr 131_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (364,95KB)
PDFZarządzenie Nr 132_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia. (295,05KB)
PDFZarządzenie Nr 133_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (199,64KB)
PDFZarządzenie Nr 134_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (143,36KB)
PDFZarządzenie Nr 135_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (121,51KB)
PDFZarządzenie Nr 136_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (382,46KB)
PDFZarządzenie Nr 137_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (236,46KB)
PDFZarządzenie Nr 138_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (144,12KB)
PDFZarządzenie Nr 139_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (367,73KB)
PDFZarządzenie Nr 140_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy (237,51KB)
PDFZarządzenie Nr 141_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępow z sumami depozytowymi w UG Zawonia.pdf (200,07KB)
PDFZarządzenie Nr 142_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 126_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf (91,44KB)
PDFZarządzenie Nr 143_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych podatku VAT (106,85KB)
PDFZarządzenie Nr 144_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 44_2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (98,28KB)

PDFZarządzenie Nr 145_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.pdf (104,91KB)
PDFZarządzenie Nr 146_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 126_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.pdf (114,41KB)
 


Rok 2021:

PDFZarządzenie Nr 1_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie opracowania szczegółowych planów finansowych i jednostek budżetowych Gminy Zawonia za 2021 rok.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie Nr 2_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst.pdf (182,86KB)
PDFZarządzenie Nr 3_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.pdf (103,23KB)
PDFZarządzenie nr 4_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 05.01.2021 r. ws. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (525,88KB)
PDFZarządzenie Nr 5_2021 Wójta Gminy Zawonia Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (114,17KB)
PDFZarządzenie Nr 6_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf (103,92KB)
PDFZarządzenie nr 7_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf (220,56KB)
PDFZarządzenie nr 8_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf (207,61KB)
PDFZarządzenie nr 9_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf.pdf (394,69KB)
PDFZarządzenie nr 10_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (213,76KB)
PDFZarządzenie Nr 11_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania sportu.pdf (122,73KB)
PDFZarządzenie Nr 12_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf (492,83KB)
PDFZarządzenie Nr 13_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (267,72KB)
PDFZarządzenie nr 14_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf (220,60KB)
PDFZarządzenie nr 15_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 28.01.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół.pdf (452,85KB)
PDFZarządzenie nr 16_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 28.01.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola.pdf (458,71KB)
PDFZarządzenie nr 17_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 29.01.2021 r. ws. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (527,29KB)
PDFZarządzenie nr 18_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 29.01.2021 r. ws. ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników.pdf (209,55KB)
PDFZarządzenie nr 19_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (193,68KB)
PDFZarządzenie nr 20_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do wydawania decyzji administracyjnych.pdf (207,91KB)
PDFZarządzenie nr 21_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 01.02.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do realizacji zadań wynikających z ustawy.pdf (195,71KB)
PDFZarządzenie nr 22_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 04.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (201,00KB)
PDFZarządzenie Nr 23_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert oraz powołania Komisji konkursowej.pdf (163,37KB)
PDFZarządzenie nr 24_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 17.02.2021 r. ws. zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (173,11KB)
PDFZarządzenie nr 25_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 17.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (791,50KB)
PDFZarządzenie nr 26_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszowie.pdf (456,76KB)
PDFZarządzenie nr 27_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoni.pdf (276,54KB)
PDFZarządzenie nr 28_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 19.02.2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.pdf (464,29KB)
PDFZarządzenie Nr 29_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i sportu w 2021 roku (133,83KB)
PDFZarządzenie nr 30_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (137,99KB)
PDFZarządzenie nr 31_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (391,02KB)
PDFZarządzenie Nr 32_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zawonia.pdf (112,94KB)
PDFZarządzenie nr 33_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 25.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf (223,94KB)
PDFZarządzenie Nr 34_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 marca 2021r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf (102,76KB)
PDFZarządzenie nr 35_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 08.03.2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r..pdf (267,78KB)
PDFZarządzenie nr 36_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 08.03.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf (192,31KB)
PDFZarządzenie Nr 37_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 marca 2021r. w sprawie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania własności.pdf (137,47KB)
PDFZarządzenie Nr 38_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zawonia nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w Zawoni na cele publiczne.pdf (98,08KB)
PDFZarządzenie nr 39_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.pdf (8,76MB)
PDFZarządzenie nr 40_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w spraiwe udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (194,99KB)
PDFZarządzenie Nr 41_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf (103,38KB)
PDFZarządzenie Nr 42_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26.03.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gm. Zawonia na 2021 rok.pdf (359,76KB)
PDFZarządzenie Nr 43_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30.03.021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół w Zawoni.pdf (146,93KB)
PDFZarządzenie nr 44_2021 Wójta Gminy Zawoni z dnia 01.04.2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do wydawania decyzji administracyjnych.pdf (232,22KB)
PDFZarządzenie nr 45_2021 Wójta Gminy Zawoni z dnia 1.04.2021r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.pdf (192,69KB)
PDFZarządzenie Nr 46_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01.04.2021r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.pdf (106,35KB)
PDFZarządzenie nr 47_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14.04.2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia.pdf (105,24KB)
PDFZarządzenie Nr 48_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15.04.2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Zawonia w roku 2021 przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę.pdf (419,24KB)
PDFZarządzenie Nr 49_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.04.2021 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Zawonia.pdf (112,67KB)
PDFZarządzenie Nr 50_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (323,39KB)
PDFZarządzenie Nr 51_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (106,67KB)
PDFZarządzenie Nr 52_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (226,88KB)
PDFZarządzenie Nr 53_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni.pdf (98,33KB)
PDFZarządzenie Nr 54_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia, przeznaczonych do dzierżawy.pdf (104,61KB)
PDFZarządzenie Nr 55_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (272,61KB)
PDFZarządzenie Nr 56_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów w obcym środku trwałym dla Powiatu Trzebnickiego.pdf (106,30KB)
PDFZarządzenie Nr 57_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25.02.2021r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków(...).pdf (141,32KB)
PDFZarządzenie Nr 58_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni za 2021 rok.pdf (1,03MB)
PDFZarządzenie Nr 59_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (310,53KB)
PDFZarządzenie Nr 60_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (527,16KB)
PDFZarządzenie Nr 61_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia (...).pdf (204,73KB)
PDFZarządzenie Nr 62_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawonia (...).pdf (204,25KB)
PDFZarządzenie Nr 63_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (219,38KB)
PDFZarządzenie Nr 64_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (375,16KB)
PDFZarządzenie Nr 65_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na 2022 rok przypadających na poszczególne sołectwa.pdf (116,19KB)


PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (108,29KB)
PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (2,33MB)
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf (115,46KB)


PDFZarządzenie Nr 67_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie aktualizacji Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.pdf (123,38KB)
PDFZarządzenie Nr 68_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (358,45KB)
PDFZarządzenie Nr 69_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (121,37KB)
PDFZarządzenie Nr 70_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf (104,93KB)
PDFZarządzenie Nr 71_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do poświadczania za zgodność z oryginałem.pdf (120,33KB)
PDFZarządzenie Nr 72_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań administracyjnych.pdf (120,25KB)
PDFZarządzenie Nr 73_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do prowadzenia postępowań.pdf (102,24KB)
PDFZarządzenie Nr 74_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf (101,42KB)
PDFZarządzenie Nr 75_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zawonia za pierwsze półrocze 2021 roku.pdf (2,39MB)
PDFZarządzenie Nr 76_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (104,55KB)
PDFZarządzenie Nr 77_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (199,38KB)
PDFZarządzenie Nr 78_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf (195,39KB)
PDFZarządzenie Nr 79_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (321,68KB)
PDFZarządzenie Nr 80_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (320,69KB)
PDFZarządzenie Nr 81_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (342,01KB)
PDFZarządzenie Nr 82_2021 Wójta Gminy Zawonia dnia 16 września 2021 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf (559,32KB)
PDFZarządzenie Nr 83_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Tarnowiec.pdf (204,72KB)
PDFZarządzenie Nr 84_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (209,83KB)
PDFZarządzenie Nr 85_2021Wójt Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przygotowania i uczestnictwa Urzędu Gminy Zawonia w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „SUDETY-21”.pdf (125,74KB)
PDFZarządzenie Nr 86_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (403,62KB)
PDFZarządzenie Nr 87_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej.pdf (190,96KB)
PDFZarządzenie Nr 88_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (318,98KB)
PDFZarządzenie Nr 89_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami....pdf (155,43KB)
PDFZarządzenie Nr 90_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy OPP w 2022.pdf (200,93KB)
PDFZarządzenie Nr 91_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (335,52KB)
PDFZarządzenie Nr 92_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni.pdf (196,30KB)
PDFZarządzenie Nr 93_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (361,71KB)
PDFZarządzenie Nr 94_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (514,02KB)
PDFZarządzenie Nr 95_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie zwrotu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania własności.pdf (99,11KB)
PDFZarządzenie Nr 96_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (343,29KB)
PDFZarządzenie Nr 97_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przekazania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu na rok 2022 (...).pdf (5,35MB)
PDFZarządzenie Nr 98_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (120,02KB)
PDFZarządzenie Nr 99_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (...).pdf (146,56KB)
PDFZarządzenie Nr 100_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 (...).pdf (116,44KB)
PDFZarządzenie Nr 101_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (336,50KB)
PDFZarządzenie Nr 102_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia.pdf (364,09KB)
PDFZarządzenie nr 103_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.202 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52_2020 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf (379,26KB)
PDFZarządzenie Nr 104_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (203,49KB)
PDFZarządzenie nr 105_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf (987,75KB)
PDFZarządzenie Nr 106_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (375,06KB)
PDFZarządzenie Nr 107_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID_19 (...).pdf (114,70KB)
PDFZarządzenie Nr 108_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (494,21KB)
PDFZarządzenie nr 109_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (515,14KB)
PDFZarządzenie Nr 110_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego.pdf (97,77KB)
PDFZarządzenie Nr 111_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88_2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (98,04KB)
PDFZarządzenie Nr 112_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.pdf (122,18KB)
PDFZarządzenie Nr 113_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zawonia w roku 2022.pdf (361,08KB)
PDFZarządzenie nr 114_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf (220,41KB)
PDFZarządzenie Nr 115_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (348,91KB)
PDFZarządzenie Nr 116_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.pdf (101,52KB)
PDFZarządzenie Nr 117_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.pdf (250,09KB)
PDFZarządzenie Nr 118_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych dla Szkoły Podstawowej w Czeszowie.pdf (106,80KB)
PDFZarządzenie Nr 119_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu.pdf (357,44KB)
PDFZarządzenie Nr 120_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf (317,20KB)
PDFZarządzenie Nr 121_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,40MB)
PDFZarządzenie Nr 122_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2021 r..pdf (106,43KB)

PDFZarządzenie Nr 123_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46_2018 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Zawonia (117,18KB)
PDFZarządzenie Nr 124_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26_2019 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dla jednostek budżetowych Gminy Zawonia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzania sprawozdania finansowego Gminy Zawonia (186,15KB)
 


Rok 2020:

PDFZarządzenie Nr 64_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (222,48KB)
PDFZarządzenie Nr 65_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (458,52KB)
PDFZarządzenie Nr 66_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 3 października 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości sprzeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych najemców.pdf (149,99KB)
PDFZarządzenie Nr 67_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43_2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (60,27KB)
PDFZarządzenie Nr 68_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (395,64KB)
PDFZarządzenie Nr 69_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych.pdf (39,50KB)
PDFZarządzenie Nr 70_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Zawonia.pdf (78,70KB)
PDFZarządzenie Nr 71_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (233,45KB)
PDFZarządzenie Nr 72_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (210,45KB)
PDFZarządzenie Nr 73_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia wykonywania przez sołtysów niektórych czynności wynikających z Zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 13_2016 r.pdf (61,08KB)
PDFZarządzenie Nr 74_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni samochodu marki Volkswagen TS Caravelle Trendline.pdf (43,90KB)
PDFZarządzenie Nr 75_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Zawonia.pdf (254,78KB)
PDFZarządzenie Nr 76_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (362,42KB)
PDFZarządzenia nr 77_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na 2021r..pdf (4,93MB)
PDFZarządzenie Nr 78_2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Zawonia ws. przyjęcia Rocznego programu współpracy z OPP w 2021r..pdf (562,08KB)
PDFZarządzenie Nr 79 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzeinia inwentaryzacji rocznej.pdf (102,85KB)
PDFZarządzenie Nr 80_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad rozliczania zwrotu sum depozytowych z tytułu wadiów.pdf (291,80KB)
PDFZarządzenie Nr 81 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (552,20KB)
PDFZarządzenie Nr 82 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi GOPS w Zawoni upoważnienia do prowadzenia postępowań w tym do wydawania zaświadczeń.pdf (58,62KB)
PDFZarządzenie Nr 83 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej.pdf (44,47KB)
PDFZarządzenie Nr 84 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Zawoni do prowadzenia postępowań.pdf (87,19KB)
PDFZarządzenie Nr 85 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Zawonia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.pdf (143,88KB)
PDFZarządzenie Nr_86 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (828,83KB)
PDFZarządzenie Nr_87 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (210,24KB)
PDFZarządzenie Nr 88_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostepności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf (94,90KB)
PDFZarządzenie Nr_89 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (475,60KB)
PDFZarządzenie Nr_90 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf (206,89KB)
PDFZarządzenie Nr_91 2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (1,06MB)                                                                                                                                              

PDFZarządzenie Nr 92_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 46_2018 Wójta Gminy Zawonia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Zawonia (206,08KB)