Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie finansowe

Rok 2022:

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022.pdf (284,65KB)
PDFWykaz ulg umorzeń odroczeń wniosek o udzielenie informacji publicznej za rok 2022.pdf (126,95KB)


PDFRb-NDS za IV kwartał 2022 r.pdf (160,85KB)
PDFInformacja art. 37 ustawy o finansach publicznych.pdf (72,90KB)
PDFRachunek zysków i strat 2022 łączny.pdf (140,69KB)
PDFWyciąg danych zawartych w zał. Informacja dodatkowa łączna 2022 r.pdf (213,36KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu 2022 łączne.pdf (127,55KB)
PDFBilans jednostki budżetowej 2022 łączny.pdf (167,31KB)
PDFBilans z wykonania budżetu Gmina Zawonia 31.12.2022 r.pdf (132,46KB)
PDFInformacja dodatkowa 2022_łączna.pdf (421,22KB)


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2022 r.pdf (229,57KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2022 r.pdf (363,82KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2022 r.pdf (233,98KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia_31.12.2022 r.pdf (316,01KB)
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Zawonia_31.12.2022 r.pdf (287,65KB)


PDFZarządzenie Nr 42_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zawonia oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za rok 2022 (6,56MB)