Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza

Niezbędne dokumenty:

PDFInstrukcja wypełniania formularza CEIDG-1.pdf (453,30KB)

PDFFormularz CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf (94,04KB)
PDFFormularz_CEIDG_ Zarządca Sukcesyjny.pdf (40,85KB)
PDFZałącznik CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.pdf (51,28KB)
PDFZałącznik CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa.pdf (418,15KB)
PDFZałącznik CEIDG-POPR Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.pdf (394,23KB)
PDFZałącznik CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych.pdf (426,36KB)
PDFZałącznik CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza.pdf (55,71KB)
PDFZałącznik CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych.pdf (428,59KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)