Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o gospodarstwie rolnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

Podstawa prawna:

 • Art. 3 ustawy z ustawy z dnia 20 lipca 1990 r o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym  gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U z 1990 r., Nr 54, poz. 310), potwierdzającego pracę  w gospodarstwie rolnym:

Wymagane dokumenty:

 • Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego przez osoby, w którym wnioskodawca pracował,
 • Potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy w gospodarstwie w okresie za który jest wydawane zaświadczenie.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydane zaświadczenie w kwocie 17,- zł (opłacie skarbowej nie podlegają wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia wydawane do celów emerytalno-rentowych).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 68
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 7 dni

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.docx (21,09KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)