Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpady komunalne

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe

Podstawa prawna:

  • Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010)

Wymagane dokumenty:

  • Kopia aktu zgonu – w przypadku śmierci jednej z osób wliczanych do gospodarstwa domowego
  • Dokument potwierdzający uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie – w przypadku odpisu osoby zameldowanej, a faktycznie nie zamieszkującej.

Opłaty:

  • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

  1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
  2. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • 14 dni

Tryb odwoławczy: 

  • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

PDFWzór deklaracji nieruchomości zamieszkałe 01.09.2021 r..pdf (175,67KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)