Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Zawonia za 2021 rok - zaproszenie do debaty

W dniu 02.06.2022 r. odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas której radni ocenią pracę Wójta Gminy Zawonia i udzielą bądź nie udzielą absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia rok 2021. Podjęcie ww. uchwały poprzedzone zostanie debatą nad raportem gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie nad raportem, składają najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna – Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Zawonia. Zachęcamy do udziału w debacie.

Raport dostępny jest w BIP wraz ze wzorem zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Zawonia za 2021 rok oraz ze wzorem listy poparcia zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie Gminy Zawonia. Szczegóły poniżej: