Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

ABSOLUTORIUM POZYTYWNE

2 czerwca br. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas której Radni podejmowali uchwały związane z wykonaniem budżetu i pracą Wójta oraz jednostek samorządowych za 2021 r.

Sesję rozpoczęła od przywitania Wójta, radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek gminnych licznie przybyłych na najważniejszą sesję w roku,  Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Ogrodowicz – Nitka. Następnie przyjęto porządek obrad i wysłuchano sprawozdania z prac komisji Rady Gminy, które na swoich posiedzeniach omawiały i pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad budżetem gminy też zostały odczytane.

Raport o stanie gminy za 2021 rok został przedstawiony przez Panią Wójt w formie prezentacji. W Raporcie omawiane były finanse gminy, zrealizowane programy, polityki i strategie uchwalone przez Radę Gminy. Po prezentacji otwarto dyskusję nad Raportem Gminy, podczas której radni zadawali liczne pytania. Następnie przystąpiono do głosowania i udzielono Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania oraz absolutorium. Wszyscy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZP ZOZ w Zawoni.

Gratulujemy Pani Wójt udzielonego absolutorium oraz wotum zaufania.

 

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 03-06-2022 10:30 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 03-06-2022 10:31
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry