Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet

PDFZarządzenie Nr 100_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,58MB)
PDFZarządzenie Nr 101_2023 Wójta Gminy Zawonia z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawonia na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.pdf (1,95MB)


PDFZarządzenie Nr 117_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,55MB)
PDFZarządzenie Nr 118_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawonia na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.pdf (1,83MB) 


PDFUchwała Nr XXXIV.218.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,48MB)


PDFUchwała Nr XXIV.147.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (908,28KB)
PDFUchwała Nr XXIV.148.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021.pdf (4,35MB)