Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

Rok 2020:

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020.pdf (183,46KB)
PDFWykaz ulg umorzeń odroczeń wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2020 r..pdf (129,01KB)


PDFRb-NDS za IV kwartał 2020 r..pdf (160,68KB)
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020_łączne.pdf (126,77KB)
PDFRachunek zysków i strat 2020_łączny.pdf (140,59KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa 2020_łączna.pdf (213,79KB)
PDFBilans z wykonania budżetu JST Gmina Zawonia_31.12.2020 r..pdf (85,54KB)
PDFInformacja art. 37 ustawy o finansach publicznych.pdf (73,63KB)
PDFInformacja dodatkowa 2020_łączna.pdf (423,04KB)
PDFBilans jednostki budzetowej 2020_łączny.pdf (167,11KB)


PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf (128,58KB)
PDFInformacja dodatkowa jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf (814,10KB)
PDFRachunek zysków i strat jednostki Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf (145,18KB)
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" 31.12.2020 r. (75,68KB)
PDFBilans jednostki budżetowej Urząd Gminy Zawonia 31.12.2020 r..pdf (201,33KB)


PDFZarządzenie nr 39_2021 Wójta Gminy Zawonia z dn. 22.03.2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 r.pdf (8,76MB)