Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2022

PDFPetycja z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Placówkę urządzeń wyżej wzmiankowanych - służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej (niszczenia wirusów i patogenów) (130,31KB) 


PDFPetycja z dnia 30.06.2022 r. w sprawie umieszczenia na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).pdf (136,19KB)