Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Rok 2024:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
instalacji w odwierconej studni nr 1 na terenie działki  nr 81/27 (obręb Zawonia) urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3 (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 1 Q=30 m3/h przy S=4,12 m).

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarumkowaniach.pdf (252,52KB)


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
instalacji w odwierconej studni nr 1 na terenie działki  nr 81/27 (obręb Zawonia) urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10 m3 (zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 1 Q=30 m3/h przy S=4,12 m).

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (353,59KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zawonia – Zadanie III opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnowiec na obszarze zaliczanym do Aglomeracji Zawonia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postepowania Zadanie III Tarnowiec.pdf (256,29KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zawonia – Zadanie II opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budczyce na obszarze zaliczanym do Aglomeracji Zawonia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postepowania Zadanie II Budczyce.pdf (255,96KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Zawonia – Zadanie I opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawonia na obszarze zaliczanym do Aglomeracji Zawonia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postepowania Zadanie I Zawonia.pdf (255,92KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze złoża "Sędzice I"

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postepowania (240,32KB)
 

 

Rok 2023:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (297,13KB)


Obwieszczenie i zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (221,25KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFZawiadomienie stron o zakończeniu postepowania.pdf (236,27KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFZawiadomienie stron o wydaniu postanowień i niezałatwieniu sprawy w terminie 3.pdf (213,94KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFZawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie 2.pdf (221,25KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDF2023-06-14_Zawiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf (216,16KB)


Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  "Pomianowice"

PDFZawiadomienie stron o wszczęciu postępowania_budowa elektrowni fotowoltaicznej Pomianowice.pdf (219,67KB)


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (210,61KB)


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RGK.6220.1.2023 z dn. 18.05.2023.pdf (253,54KB)


 

Rok 2021:

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piasku Sędzice.pdf (57,74KB)


Obwieszczenie o wydaniu  postanowienia  o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW,  na działkach nr  46/1,  46/3 obręb Pstrzejowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej.pdf (210,36KB)


Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni zastępczej VIz za trwale uszkodzoną studnię nr VI na ujęciu wody w Zawoni”:
PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni.pdf (211,14KB)


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn . budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW obręb Pstrzejowice.pdf (211,69KB)


PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na Wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni zastępczej VIz na ujęciu wody w Zawon.pdf (214,66KB)


PDFObwieszenie Wójt Gminy Zawonia o zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (218,05KB)


PDFObwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (...).pdf (125,96KB)