Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów

DOCXUproszczona oferta realizacji zadania publicznego art. 19 a.docx (21,53KB)
DOCXUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego art. 19 a.docx (18,31KB)

DOCXOferta realizacji zadania publicznego - Otwarty konkurs ofert.docx (29,38KB)
DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego – Otwarty konkurs ofert.docx (24,52KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)