Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry umów

Rejestry umów w 2024 roku:

PDFRejestr umów 2024 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf (202,28KB)
PDFRejestr umów 2024 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - GPI.pdf (128,21KB)
PDFRejestr umów 2024 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf (136,43KB)
PDFRejestr umów 2024 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej - SOW.pdf (118,19KB)
PDFRejestr umów 2024 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf (117,02KB)


Rejestry umów w 2023 roku:

PDFRejestr umów 2023 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf (212,32KB)
PDFRejestr umów 2023 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - GPI.pdf (231,63KB)
PDFRejestr umów 2023 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf (158,96KB)
PDFRejestr umów 2023 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej - SOW.pdf (125,84KB)
PDFRejestr umów 2023 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf (123,34KB)


Rejestry umów w 2022 roku:

PDFRejestr umów 2022 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf (207,72KB)
PDFRejestr umów 2022 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf (189,81KB)
PDFRejestr umów 2022 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf (155,10KB)
PDFRejestr umów 2022 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf (126,11KB)
PDFRejestr umów 2022 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf (123,19KB)


Rejestry umów w 2021 roku:

PDFRejestr umów 2021 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf (144,05KB)
PDFRejestr umów 2021 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf (170,40KB)
PDFRejestr umów 2021 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf (155,11KB)
PDFRejestr umów 2021 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki, obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf (127,18KB)
PDFRejestr umów 2021 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf (126,42KB)


Rejestry umów w 2020 roku:

PDFRejestr umów 2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf (49,31KB)
PDFRejestr umów 2020 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf (56,52KB)
PDFRejestr umów 2020 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf (49,64KB)
PDFRejestr umów 2020 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki, obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf (49,01KB)
PDFRejestr umów 2020 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf (41,19KB)