Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia lokalnej strategii rozwoju. Po raz drugi spotykamy się w Zawoni – 25 października (Gminny Ośrodek Kultury) i Czeszowie (Centrum Inicjatyw Lokalnych) – 24 października

Dalej konsultujemy!
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia lokalnejstrategii rozwoju. To szansa, by wspólnie zaplanować działania, które będą mogły byćzrealizowane w kolejnych latach w ramach unijnego działania LEADER.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych dot. tworzenia lokalnej strategii rozwoju. Po raz drugi spotykamy się w Zawoni – 25 października (Gminny Ośrodek Kultury) i Czeszowie (Centrum Inicjatyw Lokalnych) – 24 października.
 
Tu będziemy rozmawiać o pomysłach na działaniach, które wynikają z wcześniej zdiagnozowanych problemów i potrzeb i mogłyby być zrealizowane w ramach działania Leader. Natomiast pierwsze z dwóch spotkań konsultacyjnych w Ujeźdźcu Wielkim (świetlica wiejska) – 26 października poświęcimy diagnozie potencjału oraz analizie SWOT, czyli określeniu słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń. Wszystkie spotykania odbywają się o godzinie 18.00.
 
Liczymy zatem na Państwa udział w spotkaniu i już teraz zachęcamy do śledzenia strony LGD – www.kociegory.trzebnica.pl i aktywne włączenie się we wszystkie zaplanowane formy konsultacji. W ramach tworzenia LSR przewidziane są także m.in. dodatkowe spotkania
tematyczne, ankiety oraz bieżące informowanie na stronie LGD o efektach prac nad strategią, a także konkursy dla mieszkańców. Państwa udział ma znaczenie – wspólnie możemy więcej!
 
_Wspólnie możemy więcej zawonia czeszów ujezdziec 2.png
 
Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 19-10-2022 11:58 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 20-10-2022 09:26
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry