Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

26 października 2022 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. gminy/powiatu nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł. Wnioski można składać do 10 listopada br. (Decyduje data wpływu).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1.    w odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

a)    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu,
b)    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2.    w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. 


Gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad ww. beneficjentami Programu w wysokości nawet do 100 % kosztów.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu, wzór listy stanowi załącznik nr 3 do Programu) w terminie do 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

LINK DO STRONY - KLIKNIJ TUTAJ

Materiały do pobrania:

OGŁOSZENIE PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA NA 2023
OGŁOSZENIE​_PROGRAMU​_OPIEKA​_WYTCHNIENIOWA​_NA​_2023.docx 0.03MB
PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023
PROGRAM​_OPIEKA​_WYTCHNIENIOWA​_2023.docx 0.08MB
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU ( ZAŁ NR 1A LUB 1B DO PROGRAMU)
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1​_DO​_WNIOSKU​_(​_ZAŁ​_NR​_1A​_LUB​_1B​_DO​_PROGRAMU).xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1A​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1B​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU (ZAŁ NR 1A LUB 1B DO PROGRAMU) OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_2​_DO​_WNIOSKU​_(ZAŁ​_NR​_1A​_LUB​_1B​_DO​_PROGRAMU)​_OW​_2023.docx 0.02MB
ZAŁ NR 2A DO PROGRAMU
ZAŁ​_NR​_2A​_DO​_PROGRAMU.xlsx 0.01MB
ZAŁ NR 2B DO PROGRAMU
ZAŁ​_NR​_2B​_DO​_PROGRAMU.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_3​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 4A DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_4A​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 4B DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_4B​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 5A DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_5A​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 5B DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_5B​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.xlsx 0.01MB
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_6​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.docx 0.03MB
ZŁĄCZNIK NR 7 DO PROGRAMU OW 2023
ZŁĄCZNIK​_NR​_7​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.docx 0.03MB
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_8​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.docx 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_9​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.docx 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO PROGRAMU OW 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_10​_DO​_PROGRAMU​_OW​_2023.docx 0.03MB
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO PROGRAMU KLAUZULA RODO OW (DLA-MINISTRA)
ZAŁĄCZNIK​_NR​_11​_DO​_PROGRAMU​_KLAUZULA​_RODO​_OW​_(DLA-MINISTRA).docx 0.02MB
ZAŁĄCZNIK NR 12 WZÓR UMOWY W RAMACH PROGRAMU MINISTER WOJEWODA NA 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_12​_WZÓR​_UMOWY​_W​_RAMACH​_PROGRAMU​_MINISTER​_WOJEWODA​_NA​_2023.docx 0.04MB
ZAŁĄCZNIK NR 13 WZÓR UMOWY W RAMACH PROGRAMU WOJEWODA GMINA POWIAT NA 2023
ZAŁĄCZNIK​_NR​_13​_WZÓR​_UMOWY​_W​_RAMACH​_PROGRAMU​_WOJEWODA​_GMINA​_POWIAT​_NA​_2023.docx 0.04MB

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 27-10-2022 14:56 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 27-10-2022 14:56
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry