Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy

Imię i nazwisko

Funkcja

Adres e-mail

Numer telefonu

Grażyna Ogrodowicz-Nitka

Przewodnicząca
Rady Gminy Zawonia

g.ogrodowicz-nitka@zawonia.pl

539-312-026

Marek Michałowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zawonia

m.michalowski@zawonia.pl

609-513-468

Alina Długoszek

Radna Rady Gminy Zawonia

a.dlugoszek@zawonia.pl

691-229-368

Izabella Grzelak

Radna Rady Gminy Zawonia

i.grzelak@zawonia.pl

509-831-498

Krzysztof Hulewicz

Radny Rady Gminy Zawonia

k.hulewicz@zawonia.pl

605-902-933

Aneta Jasińska-Madra

Radna Rady Gminy Zawonia

a.jasinska-madra@zawonia.pl

665-837-751

Grzegorz Jaskot

Radny Rady Gminy Zawonia

g.jaskot@zawonia.pl

667-206-013

Joanna Kaleńczuk

Radna Rady Gminy Zawonia

j.kalenczuk@zawonia.pl

661-167-652

Paweł Komorowski

Radny Rady Gminy Zawonia

p.komorowski@zawonia.pl

793-727-676

Eryk Mostek

Radny Rady Gminy Zawonia

e.mostek@zawonia.pl

721-043-046

Dominika Rogowska

Radna Rady Gminy Zawonia

d.rogowska@zawonia.pl

533-106-134

Małgorzata Suchecka

Radna Rady Gminy Zawonia

m.suchecka@zawonia.pl

533-197-621

Joanna Uchańska

Radna Rady Gminy Zawonia

j.uchanska@zawonia.pl

662-124-063

Marlena Waliszczak

Radna Rady Gminy Zawonia

m.waliszczak@zawonia.pl

601-391-286

Czesław Warzecha

Radny Rady Gminy Zawonia

c.warzecha@zawonia.pl

783-699-083

 

Członkowie Klubu Radnych „Gmina Zawonia – Nowe Możliwości” – pełnią dyżur w każdy czwartek miesiąca, od godziny 15:00 do godziny 16:00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Zawonia.

Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia - pełni dyżur stacjonarny w każdy czwartek miesiąca, od godziny 16:00 do godziny 16:30 w sali nr 16 Urzędu Gminy Zawonia.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Aneta Jasińska-Madra Przewodnicząca
2. Eryk Mostek Wiceprzewodniczący
3. Alina Długoszek Członek
4. Krzysztof Hulewicz Członek
5. Izabella Grzelak Członek
6. Grzegorz Jaskot Członek
7. Joanna Kaleńczuk Członek
8. Paweł Komorowski Członek
9. Dominika Rogowska Członek
10. Małgorzata Suchecka Członek
11. Joanna Uchańska Członek
12. Marlena Waliszczak Członek
13. Czesław Warzecha Członek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marek Michałowski Przewodniczący
2. Izabella Grzelak Wiceprzewodnicząca
3. Alina Długoszek Członek
4. Krzysztof Hulewicz Członek
5. Aneta Jasińska-Madra Członek
6. Grzegorz Jaskot Członek
7. Joanna Kaleńczuk Członek
8. Paweł Komorowski Członek
9. Eryk Mostek Członek
10. Grażyna-Ogrodowicz-Nitka Członek
11. Dominika Rogowska Członek
12. Małgorzata Suchecka Członek
13. Czesław Warzecha Członek
14. Joanna Uchańska Członek
15. Marlena Waliszczak Członek

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Hulewicz Przewodniczący
2. Czesław Warzecha Wiceprzewodniczący
3. Alina Długoszek Członek
4. Izabella Grzelak Członek
5. Aneta Jasińska-Madra Członek
6. Grzegorz Jaskot Członek
7. Joanna Kaleńczuk Członek
8. Paweł Komorowski Członek
9. Eryk Mostek Członek
10. Marek Michałowski Członek
11. Dominika Rogowska Członek
12. Małgorzata Suchecka Członek
13. Grażyna-Ogrodowicz-Nitka Członek
14. Joanna Uchańska Członek
15. Marlena Waliszczak Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Alina Długoszek Przewodnicząca
2. Grażyna-Ogrodowicz-Nitka Wiceprzewodnicząca
3. Izabella Grzelak Członek
4. Krzysztof Hulewicz Członek
5. Czesław Warzecha Członek
6. Grzegorz Jaskot Członek
7. Joanna Kaleńczuk Członek
8. Paweł Komorowski Członek
9. Eryk Mostek Członek
10. Marek Michałowski Członek
11. Dominika Rogowska Członek
12. Małgorzata Suchecka Członek
13. Marlena Waliszczak Członek
14. Joanna Uchańska Członek

 

Komisja Rewizyjna:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Izabella Grzelak Przewodnicząca
2. Joanna Kaleńczuk Wiceprzewodnicząca
3. Alina Długoszek Członek
4. Krzysztof Hulewicz Członek
5. Aneta Jasińska-Madra Członek
6. Grzegorz Jaskot Członek
7. Eryk Mostek Członek
8. Paweł Komorowski Członek
9. Dominika Rogowska Członek
10. Małgorzata Suchecka Członek
11. Joanna Uchańska Członek
12. Marlena Waliszczak Członek
13. Czesław Warzecha Członek