Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy

 PDFProjekt Uchwały Nr LIII_328_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w gminie Zawonia (4,54MB)


Nr LIII/322/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok;

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_322_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2023 rok.pdf (970,50KB)


Nr LIII/323/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia;

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_323_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,50MB)


Nr LIII/324/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kałowice;

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_324_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej...pdf (4,53MB)


Nr LIII/325/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Zawonia a Województwem Dolnośląskim dotyczącego udzielenia Gminie Zawonia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka rowerowej Trasy Kamiennej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” ;

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_325_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Zawonia a Województwem Dolnośląskim.pdf (132,24KB)


Nr LIII/326/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice przy drodze powiatowej nr 1337D – etap II";

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_326_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą Budowa chodnika w m. Sędzice ...pdf (131,09KB)


Nr LIII/327/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkol-nych w publicznych szkołach podstawowych;

PDFProjekt Uchwały Nr LIII_327_2023 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI_266_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu na realizacje bezpłatnego.pdf (181,78KB)