Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy

PDFProjekt Uchwały Nr LXII_402_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (164,53KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_401_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (160,73KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_400_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (151,95KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_399_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zawonia na lata 2024-2030 (234,95KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_398_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zawonia na lata 2023-2030.pdf (1,43MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_397_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych (169,43KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_396_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polożonego we wsi Niedary.pdf (7,54MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_395_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polożonego we wsi Tarnowiec.pdf (4,93MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_394_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polożonego we wsi Kałowice.pdf (4,36MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_393_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pod nazwą: "Budowa chodnika w m. Sędzice przy drodze powiatowej nr 1337D – etap II (132,54KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_392_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf (123,35KB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_391_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf (3,42MB)
PDFProjekt Uchwały Nr LXII_390_2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2024 rok.pdf (700,58KB)