Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2023

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”.

W dniu 13 czerwca 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk" na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 14 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r.:

 • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”.pdf (337,33KB)


Informacja dotycząca wycofania oferty na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne wakacje 2022”.  

Gmina Zawonia informuje, że wstrzymała procedurę przyznania dotacji w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Słoneczne wakacje 2022”.

Oferta została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów dnia 01.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Zawonia i opublikowana na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zawonia.                                                              

Uzasadnienie         
Dnia 12.06.2023 r. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów złożył w Urzędzie Gminy Zawonia wniosek o wycofanie swojej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Słoneczne wakacje 2022”.


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”

W dniu 1 czerwca 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk" na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 5 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 12 czerwiec 2023 r.:

 • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Słoneczne Wakacje 2023”.pdf (338,46KB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”.

W dniu 19 maja 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 22 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 29 maja 2023 r.:

 • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Gmina Zawonia w moich oczach - III integracyjne warsztaty malarskie.pdf (424,06KB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Rajd pieszo-rowerowy na orientację „SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Rajd pieszo-rowerowy na orientację „SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie”.

W dniu 10 marca 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Fundacji SNOB z Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. Rajd pieszo-rowerowy na orientację „SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 13 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 20 marca 2023 r.:

 • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

 PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Rajd pieszo-rowerowy na orientację „SNOB – czyli Słodkie Na Orientację Bieganie”.pdf (492,95KB)


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii „Aktywne ferie 2023”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie „Aktywne ferie 2023”.

W dniu 9 stycznia 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie „Aktywne ferie 2023”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 11 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 18 stycznia 2023 r.:

 • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
 • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu)

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii „Aktywne ferie 2023”.pdf (328,66KB)