Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023

Ogłoszenie nr GPI.6845.O.2.2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, działki nr 491/6 o pow. przeznaczonej do dzierżawy 0,0169 ha, obręb Złotów na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat.

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie GPI.6845.O.2.2023 dołączone poniżej wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zawonia, pokój nr 7, piętro I lub telefonicznie (71)312-81-82, w. 60.

PDFOgłoszenie nr GPI.6845.O.2.2023 z dnia 12.09.2023 r. o przetargu ustnym ograniczonym na wydzierżawienie cześci działki nr 491-6 obręb Złotów.pdf (326,11KB)
PDF1. Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium.pdf (106,67KB)
PDF2. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (103,33KB)
PDF3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (430,24KB)
PDF4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości.pdf (99,76KB)
PDF5. Oświadczenie dotyczące zgodny na opublikowanie informacji na tablicy ogłoszeń i BIP.pdf (279,73KB)
 


Ogłoszenie nr GPI.6845.O.1.2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, działki nr 491/7 o pow. 0,0885 ha, obręb Złotów na cele ogrodniczo-rekreacyjne na okres 3 lat.

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie GPI.6845.O.1.2023 dołączone poniżej wraz z załącznikami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zawonia, pokój nr 7, piętro I lub telefonicznie (71)312-81-82, w. 60.

PDFOgłoszenie nr GPI.6845.O.1.2023 z dnia 12.09.2023 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie działki nr 491-7 obręb Złotów.pdf (325,58KB)
PDF1. Oświadczenie dotyczące zwrotu wadium.pdf (107,24KB)
PDF2. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (104,68KB)
PDF3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (433,77KB)
PDF4. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości.pdf (100,91KB)
PDF5. Oświadczenie dotyczące zgodny na opublikowanie informacji na tablicy ogłoszeń i BIP.pdf (281,21KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.8.2023 z dnia 08.09.2023 r., obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 115/8 o pow. dzierżawy 0,1880 ha w obrębie wsi Sędzice, przeznaczona do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 7  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GPI.6845.W.8.2023.pdf (311,51KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni zostały wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.7.2023 z dnia 31.05.2023 r., obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu ograniczonego: część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 491/6 o pow. dzierżawy 0,0169 ha w obrębie wsi Złotów, przeznaczona do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne.

 

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 7  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFMapa lokalizacji obszaru przeznaczonego do dzierżawy.pdf (66,27KB)
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GPI.6845.W.7.2023.pdf (311,74KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni zostały wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.6.2023 z dnia 31.05.2023 r., obejmujący nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu nieograniczonego: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 491/7 o pow. dzierżawy 0,0885 ha w obrębie wsi Złotów, przeznaczona do dzierżawy na cele ogrodniczo-rekreacyjne.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 7  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr GPI.6845.W.6.2023.pdf (310,26KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.5.2023 z dnia 24.04.2023 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 491/7 o pow. dzierżawy 0,0885 ha w obrębie wsi Złotów oraz część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 491/6 o pow. dzierżawy 0,0169 ha w obrębie wsi Złotów, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy nr GPI.6845.W.5.2023.pdf (312,91KB) 


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.4.2023 z dnia 24.04.2023 r., obejmujący nieruchomości przeznaczone do dzierżawy  przez dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejne umowy): 1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 130/2 o pow. dzierżawy 0,0030 ha w obrębie wsi Zawonia, przeznaczona na cele usługowe (gastronomiczne); 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca część działki nr 192 o pow. dzierżawy 0,0200 ha w obrębie wsi Zawonia, przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej zabudowanej nieruchomości.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy nr GPI.6845.W.4.2023.pdf (316,31KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.2.2023  z dnia 03.04.2023 r., obejmujący nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Zawonia, przeznaczoną do najmu przez dotychczasowych najemców, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejne umowy) lokal użytkowy o pow. 30,10 m2, w Pęciszowie nr 10 przeznaczony na cel: sklep spożywczo-przemysłowy.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 14  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 68.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu NR GPI.6845.W.3.2023.pdf (242,92KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.2.2023 z dnia 29.03.2023 r., obejmujący nieruchomość przeznaczoną do najmu, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej: lokal użytkowy o pow. 5,0 m2, w Zawoni ul. Trzebnicka 11, pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą: prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 - pokój nr 14  lub telefonicznie tel. (71) 312-81-82 wew. 68

 PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu NR GPI.6845.W.2.2023.pdf (244,57KB)


Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.1.2023 z dnia 16.01.2023r., obejmujący nieruchomość  przeznaczoną do dzierżawy, na okres 10 lat, w drodze bezprzetargowej: nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę nr 505/4 o pow. całkowitej 0,04 ha w obrębie wsi Złotów, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy NR GPI.6845.W.1.2023.pdf (175,35KB)