Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium - wyłożenie 2020 r.

Projekt Studium 2020 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia

Dzisiaj rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, trwać będzie ono od dnia 03.12.2020r. do dnia 07.01.2021r. Dokument projektu Studium w formie elektronicznej dostępny jest do pobrania w udostępnionych poniżej załącznikach. Dokument do wglądu dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu, przy czym przypominamy o wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z pracownikiem urzędu pod tel. 713128182 wew. 41, aby uniknąć zgromadzenia osób.

Przypominamy, że dnia 11.12.2020r. o godz. 12:00 w Sali Widowisk Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium.

Zainteresowani mogą również składać wnioski do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: w terminie do dnia 08.02.2021 r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zawonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Załączniki:
PDFPOŚ - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - TEKST.pdf (882,14KB)
PDFPROJEKT STUDIUM ZAWONIA 2020 - TEKST.pdf (8,00MB)
POŚ - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – MAPA
PROJEKT STUDIUM ZAWONIA 2020 - MAPA KIERUNKI
PROJEKT STUDIUM ZAWONIA 2020 - MAPA UWARUNKOWANIA


Wyłożenie sporządzonego projektu Studium Gminy Zawonia do publicznego wglądu.

Od dnia 03.12.2020r. wyłożony zostanie projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawonia  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia.

W przypadku chęci wglądu w dokumentacje planistyczną projektu Studium Gminy Zawonia w Urzędzie Gminy Zawonia należy dokonać wcześniejszego ustalenia terminu z pracownikiem pod numerem telefonu 71 312 81 82 wew. 41.

Szczegółowe informację na temat wyłożenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawonia, dyskusji publicznej oraz składania wniosków do projektu Studium w załączonym dokumencie.

PDFWyłożenie sporządzonego projektu Studium Gminy Zawonia do publicznego wglądu.pdf (130,21KB)