Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach

PDFzawiadomienie o wyborze na zadanie „Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach”.pdf (55,25KB)
PDFProtokół z otwarcia ofert na zadanie pn. „Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach”.pdf (33,94KB)
DOCXWyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1 pn. remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach, gmina Zawonia.docx (13,11KB)
PDFzałącznik nr 5 przedmiar 22.10.2020.pdf (70,34KB)
DOCXzapytanie ofertowe sedzice 19.10.2020.docx (353,76KB)
ZIPzałacznik nr 4 dokumentacja projektowa sedzice.zip (2,43MB)
DOCXzałącznik nr 1 formularz ofertowy sedzice 19.10.2020.docx (337,08KB)
DOCXzałącznik nr 2 wykaz zrealizowanych robót sedzice.docx (134,70KB)
DOCXzałącznik nr 3 wzór umowy sedzice 19.10.2020.docx (37,30KB)
PDFzałącznik nr 5 przedmiar.pdf (226,46KB)