Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Budżet „Kocich Gór” do konsultacji!

Przedstawiamy Państwu założenia do planu wydatkowania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kocie Góry”. Potencjalny budżet to 1,25 mln euro dla naszej grupy w ramach wsparcia na wdrażanie LSR. 

Zgodnie z wcześniej przedstawionymi założeniami LSR opiera się o dwa cele i 7 przedsięwzięć. 70% środków planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorczości w kluczowych branżach, rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także wsparciem gospodarstw rolnych w zakresie agroturystyki, zagród edukacyjnych oraz krótkich łańcuchów żywnościowych. Pozostałe środki przyczynią się do poprawy przestrzeni publicznej oraz aktywizacji społecznej, cyfrowej i edukacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że planujemy udzielania wsparcia poprzez realizację projektów grantowych. Powinno to ułatwić dostęp do środków mniejszym organizacjom i samym mieszkańcom.

W załączonym pliku przedstawiamy budżet w ujęciu roboczym oraz w tabelach, które docelowo będą częścią opracowywanej LSR. Taki sposób ma ułatwić zapoznanie się z przyjętymi założeniami. Mamy zatem nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnością i zrozumieniem. Liczymy bardzo na wszelkie uwagi od Państwa. Zapraszamy do ich zgłaszania poprzez dedykowany formularz lub mailowo na adres . Na Państwa uwagi czekamy do dnia 08 maja 2023r.

PDFBudżet roboczy LGD KG do konsultacji.pdf (848,53KB)

logo.png

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 27-04-2023 10:52 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 24-10-2023 07:27
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry