Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”.

W dniu 19 maja 2023 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Trzebnickiego Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” na realizację zadania publicznego pn. „Gmina Zawonia w moich oczach – III integracyjne warsztaty malarskie”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 22 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 29 maja 2023 r.:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Gminy w Zawoni, pok. nr 6,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ,
  • listownie na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Gmina Zawonia w moich oczach - III integracyjne warsztaty malarskie.pdf (424,06KB)

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 22-05-2023 10:00 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 22-05-2023 10:01
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry