Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

W trosce o zapewnienie mieszkańcom gminy Zawonia ciągłości dostawy wody do celów socjalno-bytowych czym nie jest napełnianie basenów, podlewanie ogródków, terenów rekreacyjnych czy trawników, apelujemy o racjonalne i świadome wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej.

Apel kierujemy w szczególności do mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu Zawonia. Już odnotowujemy ponadnormatywne zużycie wody, co skutkuje obniżeniem ciśnienia, a w konsekwencji będzie prowadziło do braków wody dla mieszkańców.

Czy wszyscy będziemy mieć wodę zależy od nas wszystkich, dlatego też kierujemy do Państwa komunikat o nieużywanie wody  z sieci wodociągowej do innych celów.