Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia, obwieszczenia

Rok 2021:

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-WO.7570.48.2021.MA z dnia 18 marca 2021 r..pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-WO.7570.50.2021.MA z dnia 18 marca 2021 r..pdf


PDFKonsultacje społeczne dotyczące opracowania PZM MOFW.pdf

Ruch miasta w Twoich rękach.png
Weź aktywny udział w opracowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności.png


PDFInformacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie WR.ZUZ.Z2.4210.317.2020.EF.pdf


Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Zawonia zawiadamia o zmianie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021, który decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

PDFOgłoszenie - przedłużenie terminu składania formularza ws. naboru na rachmistrza terenowego.pdf


Dnia 29.01.2021r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pani Agnieszka Wersta Wójt Gminy Zawonia - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Zawonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

(Termin zakończenia spisu powszechnego został wydłużony z dnia 30 czerwca 2021r. na 30 września 2021r. po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021)

Termin składania ofert: od dnia 01.02.2021r. do dnia 09.02.2021r.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYM OGŁOSZENIU
PDFOgłoszenie o naborze rachmistrza terenowego Gminy Zawonia do NSP 2021.pdf
PDFZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego_1.pdf
DOCXZałacznik Nr 1 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia rachmistrza terenowego_1.docx
 


Rok 2020:

Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.6.2020 z dnia 16-12-2020 r., obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawonia przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka niezabudowana nr 205/2 obręb Zawonia o pow. 0,0714 ha.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 41.
PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikcyjnego skroplonego gazu ziemnego z dnia 16.11.2020r..pdf 


PDFObwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu w dniu 10 listopada 2020 r. decyzji Nr 17_20 zatwierdzającej projekt budowlany.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2020 r..pdf