Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Pozytywne absolutorium dla Pani Wójt Agnieszki Wersty

22 czerwca br. odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Zawonia, podczas której Radni podejmowali uchwały, a Pani Wójt Agnieszka Wersta przedstawiła prezentacje Raportu o stanie Gminy za 2022 r. Jednym z punktów było również udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Zawonia.

Sesję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Ogrodowicz – Nitka, która przywitała Panią Wójt, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek gminnych oraz mieszkańców, którzy przybyli na najważniejszą sesję w roku. Następnie przyjęto porządek obrad i wysłuchano sprawozdań z prac komisji Rady Gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawującej nadzór nad budżetem Gminy.

W dalszej części sesji Rady Pani Wójt Agnieszka Wersta przedstawiła w formie prezentacji - Raport o stanie Gminy za 2022 rok. W Raporcie omawiane były finanse gminy, zrealizowane programy i inwestycje, polityki i strategie uchwalone przez Radę Gminy. Po prezentacji otwarto dyskusję nad Raportem Gminy.

Kolejnym punktem było przystąpienie do głosowania nad wotum zaufania oraz absolutorium dla Pani Wójt Gminy Zawonia, które zakończyło się bezwzględnym poparciem dla obecnie rządzącej Pani Agnieszki Wersty.

Jeszcze raz gratulujemy Pani Wójt udzielonego absolutorium oraz wotum zaufania!

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 23-06-2023 13:47 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 02-05-2024 14:31
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry