Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Poradnik ułatwiający odnalezienie informacji na stronie internetowej Gminy Zawonia

Drodzy Państwo,

poniżej prezentujemy przewodnik po naszej nowej stronie internetowej, by mogli Państwo szybciej znaleźć na niej to, czego Państwo potrzebują. Najbardziej rozbudowaną zakładką jest ta  o nazwie: Obszar działania. To właśnie w tej zakładce, zawarliśmy wszystkie najbardziej istotne informacje z Państwa punktu widzenia. Na Obszar działania składają się:

 1. Zdrowie – w tej pod zakładce znajdują się: adresy, e-maile oraz numery kontaktowe (nie w każdym przypadku) do: Ośrodka Zdrowia, Poradni Rehabilitacyjnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
   
 2. Edukacja – w tej pod zakładce znajdują się: adresy, e-maile, linki do stron internetowych i numery kontaktowe do: szkół z terenu Gminy Zawonia oraz uchwały w sprawie stypendiów i nagród Wójta Gminy Zawonia.
   
 3. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - w tej pod zakładce umieszczone są wszystkie informacje, związane z podejmowanymi działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Znajdą tu Państwo: Plan działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Zarządzenie dot. powołania Zespołu ds. dostępności, informacje o zakresie działalności Urzędu Gminy Zawonia - tekst do odczytu maszynowego, zakres działalności urzędu (główne zadania podmiotu) ETR (Easy to read), wniosek o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz deklaracje dostępności strony, BIP oraz aplikacji mobilnej.
   
 4. Inwestycje i projekty unijne – w tej zakładce umieszczone zostaną zrealizowane inwestycje z terenu Gminy Zawonia.
   
 5. Bezpieczeństwo – w tej zakładce, znajdują się: adresy, e-maile, linki do stron internetowych i numery kontaktowe (nie w każdym przypadku) do: Dzielnicowego, Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, Straży pożarnej z terenu Gminy Zawonia oraz Państwowej Straży Pożarnej z Trzebnicy, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Trzebnicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.
   
 6. Pomoc Społeczna – w tej pod zakładce znajdą Państwo dane dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.
   
 7. Wsparcie dla mieszkańców – w ramach tej pod zakładki umieszczone zostały informacje dotyczące: zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, porad prawnych, Rzecznika Praw Konsumenta (w chwili obecnej porady są zawieszone), Doradcy DODR, Karty Seniora oraz Wsparcia dla seniorów w ramach Wojewódzkiej Koncepcji pn. „Cyberbezpieczny Senior”.
   
 8. Gospodarka komunalna (odpady komunalne), woda, usunięcia drzew i krzewów, zwierzęta, podatki i opłaty oraz sprzedaż alkoholu, planowanie przestrzenne, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – poprzez kliknięcie w te pod zakładki, zostaną Państwo przeniesieni do strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym umieszone są opisy wykonywanych usług wraz niezbędnymi do załączenia dokumentami w przypadku składania wniosków, druków czy formularzy do Urzędu Gminy Zawonia.
   
 9.  Programy i strategie – ta pod zakładka podobnie jak powyższe, po kliknięciu w nią, przeniesie Państwa do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), w którym na bieżąco są publikowane programy i strategie rozwoju Gminy Zawonia.
   
 10. Pożytek publiczny – ta pod zakładka także jest połączona z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP). W tej zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące pożytku publicznego, tj. ogłoszenia o konkursach, wyniki konkursów, konsultacje z organizacjami pozarządowymi, oferty w trybie uproszczonym art. 19 a oraz wzory dokumentów (ofert i sprawozdań).
   
 11. Turystyka – w ramach tej pod zakładki znajdą Państwo: adresy, e-maile, linki do stron internetowych i numery kontaktowe do hoteli, restauracji i gospód znajdujących się na terenie Gminy Zawonia. Tutaj także zawarliśmy informacje dotyczące: Zielonej Strefy Aktywności, siłowni, zabytków, tras rowerowych , pomników przyrody oraz informacji o faunie i florze.  
   
 12. Kultura – w tej pod zakładce znajdą Państwo: adresy, e-maile, linki do stron internetowych i numery kontaktowe do: Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek Gminnych. Tutaj znajduje się także Kalendarz wydarzeń – za pomocą którego będziemy mogli umieszczać informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń/ event’ów czy uroczystości.
   
 13. Sport – w tej pod zakładce znajdą Państwo informacje dotyczące działających na terenie Gminy Zawonia stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, tj. Stowarzyszanie Klubu Sportowego Victoria Zawonia, Fundacja Akademia Piłkarska Freekids oraz Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów, w tym genezę powstania, skład zarządu, formę działania itd.
Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 28-10-2020 14:54 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 08-02-2021 10:42
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry