Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Uroczyste otwarcie budynku B i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawoni

W piątek mieliśmy zaszczyt uczestniczyć wraz z Wójt Gminy Zawonia Panią Agnieszką Werstą w otwarciu świeżo przebudowanych budynków B i C Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoni. Realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków B i C Zespołu Szkół w Zawoni” wykonywała firma OLMAX z Wołowa.

Na początku uroczystości serdecznie przywitano wszystkich przybyłych gości. Pierwszym punktem było zaproszenie przez Panią Dyrektor dzieci do wykonania krótkiego, ale jakże wspaniałego występu. Następnie przemówiła sama Pani Dyrektor Agnieszka Andruszczak, która nie ukrywała przepełniającego ją wzruszenia związanego z tym, że dzieci będą uczyć się w nowych klasach, dlatego na ręce Pani Wójt złożyła szczególne podziękowania oraz kwiaty i filiżankę ze wspaniałym cytatem: „Trzeba mieć wielkie serce, by dbać o małych ludzi”, wówczas Pani Wójt poprosiła o wystąpienie osób zaangażowanych zarówno bezpośrednio w realizację zadania, jak i osoby, które wspierają Naszą Gminę w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, aby osobiście im podziękować i wręczyć małe upominki.

Kolejnym punktem było przemówienie Pana Krzysztofa Maja członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, który pogratulował tak wspaniałego projektu oraz wspominał m.in. swoją edukację. Następnie Pani Dyrektor złożyła na ręce gości świadectwa szkolne potwierdzające oceny celujące z realizacji zadania: „Termomodernizacja budynków B i C Zespołu Szkół w Zawoni”.

Teraz o zabranie głosu została poproszona Pani Wójt Agnieszka Wersta, która rozpoczęła swoje przemówienie od krótkiej wzmianki na temat bogatej historii Szkoły, oraz jak przez lata tutejsza Szkoła wychowywała coraz to nowe pokolenia uczniów, dziś wspaniałych mieszkańców naszej Gminy. Zwróciła się też bezpośrednio do Pani Dyrektor Agnieszki Andruszczak, składając gratulacje jej oraz całemu gronu pedagogicznemu. Podziękowała również Pani Przewodniczącej Rady Gminy Pani Grażynie Ogrodowicz-Nitce oraz pracownikom urzędu na czele z Panią Skarbnik Jadwigą Kaczmarek, Panem Sekretarzem Wojciechem Hoffmanem oraz Panią Iloną Buczak-Badowską odpowiedzialną za inwestycję z ramienia Urzędu Gminy. Zostały również złożone podziękowania Panu Michałowi Zimnickiemu z firmy wykonawczej OLMAX, jak i również Panu Jakubowi Zupce oraz Romanowi Żyto za wzorowe wywiązanie się z całego przedsięwzięcia. Na końcu podziękowano osobom wspierającym nas w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów Pani Małgorzacie Matusiak, Panu Krzysztofowi Majowi oraz Panu Michałowi Rado.

Kolejną osobą, która zabrała głos, był Proboszcz ks. Czesław Przerada, który poprosił obecnych o powstanie w celu odmówienia modlitwy. Aby tradycji stało się zadość, została przecięta również wstęga dająca znak nowemu otwarciu oraz poświęcenie klas. Ostatnim punktem było wspólne pokrojenie tortu przez Panią Wójt oraz Panią Dyrektor.

Należy wspomnieć, że całość zadania opiewała na kwotę 4 745 607,95 zł, z czego ponad 3 mln zł pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 04-09-2023 13:55 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 02-05-2024 14:31
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry