Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami - informacja KRUS

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło najnowszej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kampania ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, tj. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, rozpuszczalników, środków dezynfekujących, leków weterynaryjnych oraz popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego. Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że środki chemiczne zawierające wiele substancji toksycznych są stosowane i magazynowane w  coraz większych ilościach.

 

Do kontaktu z niebezpiecznymi substancjami najczęściej dochodzi podczas:

           przeprowadzania oprysków (zagrożenie dotyczy kierowców ciągników, operatorów dozowników, operatorów ręcznych końcówek opryskiwaczy),

           podlewania roślin, rozsiewania granulatów do gleby,

           zaprawiania ziarna w magazynach zbożowych,

           pracy w magazynach, w których są przetrzymywane substancje niebezpieczne (jednoczesne przechowywanie różnych preparatów zwiększa w sposób istotny zagrożenie dla człowieka),

           czyszczenia i naprawy aparatury do ich stosowania,

           prania odzieży roboczej,

           zagospodarowywania odpadów po substancjach niebezpiecznych (pustych i uszkodzonych opakowań po preparatach, ścieków z mycia maszyn, preparatów przeterminowanych lub ich resztek itp.),

           spożywania płodów rolnych po przeprowadzonym zabiegu przed upływem okresu karencji,

           nieprzestrzegania okresu prewencji (czasu, kiedy ludzie i zwierzęta nie powinni stykać się z chronionymi roślinami).

Rolniku pamiętaj:

  1. Kupuj z legalnych źródeł: w sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który jest zarejestrowany przez PIORiN*, sprzedaje tylko ś.o.r. zarejestrowane w Polsce oraz wystawi dowód zakupu (paragon lub fakturę).
  2. Czytaj etykiety: etykieta to dokument zobowiązujący do konkretnego sposobu stosowania środka. Powinna być w języku polskim. Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje, ponieważ nie są one jednakowe dla wszystkich produktów.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją: zanim zaczniesz przygotowywać ciecz roboczą, oblicz proporcje środka ochrony roślin i wody. Do zbiornika częściowo napełnionego wodą, przy włączonym mieszadle, wlej środek i uzupełnij wodą. Jeśli nie masz mieszadła hydraulicznego, ciecz wymieszaj mechanicznie.
  4. Dbaj o sprawny sprzęt do oprysku: wykonuj pracę wyłącznie sprawnym sprzętem technicznie i skalibrowanym, a po wykonanym zabiegu agregat dokładnie wymyj, z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich oraz ujęć wodnych.
  5. Właściwie przechowuj: środki ochrony roślin powinny być przechowywane w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w zamkniętej szafie, z daleka od produktów spożywczych, a także w wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nigdy nie przelewaj ich do opakowań po żywności.
  6. Płucz puste opakowania: płucząc opakowania oszczędzasz pieniądze, dbasz o zdrowie i środowisko. Jeśli zużywasz całość preparatu z opakowania, wlej go do zbiornika a opakowanie koniecznie trzykrotnie przepłucz wodą, każdorazowo napełniając je do ¼ objętości. Popłuczyny wlej do zbiornika opryskiwacza.
  7. Noś środki ochrony osobistej: stosuj ochrony podczas pracy ze środkami ochrony roślin, załóż rękawice, kombinezon ochronny, buty i nakrycie głowy. Zmieniaj kombinezon po każdym dniu pracy, a rękawice po każdym użyciu.
  8. Dbaj o higienę po zakończonej pracy: umyj ręce, twarz i całe ciało ciepłą wodą z mydłem, a także przepłucz jamę ustną oraz zmień ubranie i bieliznę.
  9. Poinformuj osoby postronne o przeprowadzonym zabiegu.

  10. Przestrzegaj okresu prewencji i karencji.

Podczas pracy ze środkami ochrony roślin zawsze miej w pobliżu czystą wodę

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin

Puste opakowania po środkach ochrony roślin, ze względu na ich toksyczność, należy traktować jak niebezpieczne odpady. Niedopuszczalne jest ich utylizowanie na własną rękę, palenie czy wyrzucanie. Zabronione jest również wykorzystywanie ich do innych celów. Opróżnione opakowania należy trzykrotnie wypłukać, wodę z płukania wlać do zbiornika z cieczą roboczą, a następnie opakowania zwrócić do punktu zakupu. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dużą uwagę poświęca ochronie dzieci oraz innych osób przebywających na terenie gospodarstw rolnych przed szkodliwym oddziaływaniem np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Zdrowie i życie jest najważniejsze.

Kierownik PT KRUS Trzebnica

Marek Rusak

bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami.jpeg

 

     

    

 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 02-10-2023 14:05 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 13-10-2023 07:16
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry