Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Projekty czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia

Dzisiaj rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia, które trwać będzie od 06.11.2023 r. do 08.12.2023 r. Dokumenty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w formie elektronicznej dostępne są do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia. Również dokumenty do wglądu dostępne są w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu.

Przypominamy, że dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w poszczególnych projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 07.12.2023 r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia w Sali Limonkowej:

- o godz. 15:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice

- o godz. 15:30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec

- o godz. 16:00 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu położonego we wsi Niedary

- o godz. 16:30 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia

Również zainteresowani mogą składać wnioski do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, lub na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl w terminie do dnia 05.01.2024 r. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zawonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 16-11-2023 12:49 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 15-05-2024 08:12
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry