Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany miejscowe - w trakcie opracowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów

Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne, które potrwają do dnia 08.03.2024r., poniżej przedłożony zostaje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Pęciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Projekt miejscowego planu dostępny jest również w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym: www.bip.zawonia.pl (zakładka: Plany miejscowe – w trakcie opracowania).

Przypominamy, że Zainteresowani mogą składać uwagi do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w  dniach od 09.02.2024 roku do 08.03.2024 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zawonia.

ZIPProjekt MPZP Pęciszów 2023.zip (14,09MB)


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice:

PDF1. MPZP KAŁOWICE - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (272,22KB)
PDF2. MPZP KAŁOWICE - mapa projektu planu miejscowego.pdf (3,19MB)
PDF3. MPZP KAŁOWICE - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (295,92KB)
PDF4. MPZP KAŁOWICE - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,64MB)
PDF5. MPZP KAŁOWICE - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (3,27MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec:

PDF1. MPZP TARNOWIEC - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (276,35KB)
PDF2. MPZP TARNOWIEC - mapa projektu planu miejscowego.pdf (2,10MB)
PDF3. MPZP TARNOWIEC - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (297,88KB)
PDF4. MPZP TARNOWIEC - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,66MB)
PDF5. MPZP TARNOWIEC - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (2,12MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu położonego we wsi Niedary:

PDF1. MPZP NIEDARY - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (279,38KB)
PDF2. MPZP NIEDARY - mapa projektu planu miejscowego.pdf (5,39MB)
PDF3. MPZP NIEDARY - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (296,22KB)
PDF4. MPZP NIEDARY - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,76MB)
PDF5. MPZP NIEDARY - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (5,38MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawonia:

PDF1. MPZP ZAWONIA - tekst projektu uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (285,68KB)
PDF2. MPZP ZAWONIA - mapa projektu planu miejscowego.pdf (3,88MB)
PDF3. MPZP ZAWONIA - uzasadnienie do uchwały w sprawie planu miejscowego.pdf (296,47KB)
PDF4. MPZP ZAWONIA - tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (1,44MB)
PDF5. MPZP ZAWONIA - mapa Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf (4,86MB)