Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia z dnia 09.05.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Zawonia na piśmie utrwalonym:

- w postaci papierowej na adres Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia,

- w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.) na adres: urbanistyka@zawonia.pl

- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP,

na formularzu w terminie do dnia 3.06.2024 r.

Składający wniosek podaje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z treścią uchwały znajdują się poniżej:

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia (332,26KB)
PDFUchwała Nr LXIII.410.2024 Rady Gminy Zawonia z dnia 21 marca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Wiosennej we wsi Zawonia (476,46KB)
 

 

Opublikował(a): Magdalena Przybylska Data publikacji: 09-05-2024 10:13
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry